W listopadzie Rada Warszawy podjęła uchwałę określającą stawki za wywóz śmieci. Warszawiacy mieszkający w budynkach wielorodzinnych miesięcznie mają płacić za wywóz segregowanych śmieci 85 złotych od mieszkania. Stawka za dom jednorodzinny wynosi 107 zł. I właśnie tę ostatnią opłatę kwestionuje prokuratura.

"Ustalenie wysokości opłat nakładanych na mieszkańców Warszawy powinno być uzależnione od obiektywnych kryteriów, tak aby jej wysokości nie różnicowała sytuacji prawnej obywateli w sposób naruszający zasadę równości o którem mówi Konstytucja RP, zgodnie z którą wszyscy maja prawo do równego traktowania przez władze publiczne" - powiedziała PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej prok. Aleksandra Skrzyniarz.

Jak zaznaczyła, uzasadnienie uchwały Rady Miasta nie zawiera informacji, na podstawie których możliwym byłoby ustalenie, dlaczego osoby prowadzące gospodarstwa domowe na nieruchomościach w zabudowie jednorodzinnej powinny płacić akurat opłatę w wysokości 107 złotych. "Jednocześnie w tej samej uchwale stawkę dla mieszkańców prowadzących gospodarstwa domowe w zabudowie wielolokalowej określono na 85 zł. Różnica wynosi 22 zł czyli około 20 procent. Możliwym jest przyjęcie, że odbieranie odpadów z budynków jednorodzinnych pociąga za sobą wyższe koszty. Dlaczego jednak miasto przyjęło akurat różnicę 22 zł?" - podkreśliła.

Reklama

Prokurator Skrzyniarz przekazała, że w uzasadnieniu uchwały zawarto wzmiankę, że koszt odbioru i zagospodarowania odpadów na jedno gospodarstwo domowe wynosi 110 zł. "Są to w zasadzie jedyne informacje dotyczące faktycznego kosztu gospodarowania odpadami w odniesieniu do gospodarstwa domowego. Tabele nie uwzględniają rozróżnienia między pomiędzy stawką za nieruchomość jednorodzinną a wielorodzinną" - powiedziała.

"W ocenie prokuratury zasadnym jest uznanie, że w wyniku wprowadzonego rozróżnienia opłaty doszło do naruszenia konstytucyjnej zasady równości obywateli wobec prawa, z uwagi na nałożenie znacznie wyższych opłat na gospodarstwa jednorodzinne" - wskazała.

Skarga została złożona 15 lipca do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa nie miała zastrzeżeń do uchwały śmieciowej.

Od stycznia tego roku warszawiacy w budynkach wielorodzinnych miesięcznie mają płacić za wywóz segregowanych śmieci 85 złotych od mieszkania. Stawka za dom jednorodzinny wynosi 107 zł. To podwyżka w stosunku do opłaty, która obowiązywała od marca 2020 r. do kwietnia 2021 r. - wtedy wynosiła ona odpowiednio 65 oraz 94 zł. Jednocześnie jest to już trzecia zmiana przepisów dotyczących opłat za wywóz śmieci w ciągu ostatnich dwóch lat - nie licząc systemu, który nie zdążył wejść w życie. (PAP)

Autorka: Marta Stańczyk