Za ustawą ws. ratyfikacji członkostwa Szwecji głosowało 442 posłów i wszyscy ją poparli. W przypadku Finlandii również głosowało 442 posłów, 440 było za, jeden był przeciwny i jeden wstrzymał się od głosu.

5 lipca 2022 r. trzydzieści państw członkowskich NATO podpisało protokół akcesyjny dotyczący Finlandii i Szwecji, który pozwoli obu państwom dołączyć do sojuszu po ratyfikacji decyzji przez parlamenty krajowe.

Oba kraje mogą uczestniczyć w spotkaniach NATO i mieć większy dostęp do danych wywiadowczych, ale nie będą chronione przez klauzulę obronną NATO aż do ratyfikacji.

(ISBnews)