Centralne Biuro Antykorupcyjne wskazało uchybienia przy przetargach i gospodarowaniu mieniem po kontroli w Agencji Rozwoju Nysy - dowiedziała się PAP. Funkcjonariusze wydziału postępowań kontrolnych wrocławskiej delegatury Biura zakończyli badanie Agencji.

Zespół prasowy CBA poinformował w środę PAP, że kontrola przetargów w spółce zakończyła się skierowaniem przez Biuro wystąpienia pokontrolnego o wykrytych nieprawidłowościach do przewodniczącego rady nadzorczej Agencji.

Kontrola trwała od końca lipca 2001 r. do końca kwietnia 2022 r. i objęła prowadzone w latach 2018-2021 procedury sprzedaży nieruchomości oraz postępowania przetargowe.

"W trakcie kontroli ujawniono uchybienia na etapie procedury przetargowej polegające między innymi na niedochowaniu należytej staranności przy gospodarowaniu mieniem przez zarząd oraz radę nadzorczą spółki" - poinformował w rozmowie z PAP Zespół.

Kontrolerzy z wrocławskiej delegatury CBA znaleźli m.in. braki formalne w dokumentacji - przy sporządzaniu operatu szacunkowego, czy brak zarządzenia o powołaniu komisji przetargowej. Okazało się też, że w aktach brak wszystkich załączników do protokołu z przeprowadzonego przetargu.

Agencja Rozwoju Nysy miała też nie dopełnić formalnych wymogów zawartych w zasadach dopuszczających zmianę umowy przetargowej w prawie zamówień publicznych oraz zapisy regulaminu sprzedaży lokali mieszkalnych - poinformował PAP zespół prasowy CBA.(PAP)

autor: Aleksander Główczewski