Wielkie korporacje i mniejsze firmy coraz lepiej rozumieją, że w swoich działaniach, oprócz interesów, muszą kierować się dbałością o dobro własnych pracowników, ich rodzin, a także otoczenia społecznego, w jakim przyszło im działać. To zjawisko zyskało miano społecznej odpowiedzialności biznesu, a składają się na nie działania na wielu polach. Jednym z nich jest sponsoring, czyli wspieranie społecznie słusznych przedsięwzięć. Są firmy, które robią to od dawna.
Materiały prasowe
Biznes blisko ludzi
Reklama
W Grupie Kapitałowej PGE sponsoring jest skoncentrowany na sporcie, zarówno w profesjonalnym, jak i amatorskim wydaniu, oraz na szeroko rozumianej kulturze.
Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE, mówi, że wspieranie tych dziedzin życia jest odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie oraz przejawem świadomego podejścia do budowania wizerunku firmy i wzmacniania rozpoznawalności marki. - W perspektywie długoterminowej zaangażowanie w tych dwóch obszarach jest inwestycją w przyszłość. Sponsorowanie największych i najlepszych krajowych drużyn z różnych dyscyplin sportowych, wsparcie sportu dzieci i młodzieży, jak również mecenat nad największymi instytucjami kultury wpisuje się w odpowiedzialne podejście PGE do prowadzenia biznesu i zwiększania świadomości marki w społeczeństwie - podkreśla prezes.

Reklama
PGE jest notowaną na giełdzie spółką z udziałem Skarbu Państwa, największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym w Polsce. Dostarcza energię elektryczną i ciepło do ponad 5 mln klientów, a jednocześnie jest liderem transformacji energetycznej w naszym kraju. Zasady i kierunki sponsoringu PGE określono w przyjętej w 2021 r. Strategii Sponsoringu Grupy Kapitałowej PGE. Dokument ten pozwala zaprogramować działania w tym zakresie na kolejne lata.
Junior trenuje i uczy
Niezwykle istotnym elementem działalności sponsoringowej przedsiębiorstwa jest projekt PGE Junior, który wspiera sportowe akademie dziecięce i młodzieżowe w całym kraju. Program ten jest realizowany głównie w regionach, w których PGE prowadzi działalność biznesową, czyli we wschodniej i centralnej Polsce.
Celem PGE Junior jest zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności sportowej przez zapewnienie im możliwości regularnych zajęć i treningów ogólnorozwojowych z elementami wybranych dyscyplin sportowych, takich jak piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, badminton czy boks. W konsekwencji sprzyja to wyszukiwaniu i wspieraniu rozwoju młodych talentów, zapewnieniu młodzikom i juniorom sprzyjających warunków, by mogli poprawiać swoje umiejętności sportowe, a w rezultacie zasilać drużyny seniorskie. Niejednokrotnie także wspierane przez PGE.
Materiały prasowe
Dzięki uczestnictwu w zajęciach i treningach oraz w sportowej rywalizacji na juniorskich boiskach młodzi ludzie wypracowują w sobie zdrowe nawyki związane z aktywnością fizyczną, odpowiednim odżywianiem i prozdrowotnym stylem życia. Nabywają jednocześnie umiejętności, które mogą okazać się przydatne, a nawet niezbędne w dorosłym życiu, takie jak systematyczność, umiejętność współpracy w grupie, poznawanie zasad pracy zespołowej i współzawodnictwa. Uczą się wytrwałości w dążeniu do celu. Celem programu staje się więc nie tylko rozwój sportowy, lecz także kształtowanie charakteru młodych zawodników, podtrzymywanie ich sportowych pasji przez treningi pod okiem wykwalifikowanych trenerów i pedagogów. Treningi odbywają się na podstawie sprawdzonych, profesjonalnych i efektywnych programów szkolenia, które zapewniają osiągnięcie umiejętności i wyników na światowym poziomie, a przy tym zachowanie sprawności i zdrowia przez długie lata.
Oprócz czysto sportowej aktywności wiele z akademii - beneficjentów sponsoringu PGE - organizuje spotkania integracyjne dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów, a w okresie wakacji i ferii wyjazdowe obozy sportowe.
PGE Narodowy otwarty dla młodych
Łącznie sponsoring dotyczy 16 akademii sportowych, a w grupach dziecięcych i młodzieżowych wspieranych przez PGE trenuje ponad 4000 młodych sportowców. Efekty tych działań można prześledzić w mediach społecznościowych. Akademie zrealizowały dla PGE kilkanaście produkcji wideo, takich jak materiały promocyjne z treningów, zawodów, obozów sportowych oraz szkoleń z kursu pierwszej pomocy, nauki zdrowych nawyków żywieniowych czy promujące krwiodawstwo.
Ważnym wydarzeniem sportowym ubiegłego sezonu był Turniej PGE Junior, który odbył się 10 października 2021 r. na największym polskim stadionie - PGE Narodowym. Było to Święto Piłki Nożnej, podczas którego - w stulecie jego urodzin - ogłoszono wybitnego naszego trenera Kazimierza Górskiego (1921-2006) oficjalnym patronem obiektu.
Podczas tej imprezy na murawie stadionu rozegrano turniej piłki nożnej, w którym uczestniczyły drużyny reprezentujące siedem dziecięcych szkółek piłkarskich sponsorowanych przez PGE. Następnie w meczu pokazowym wystąpiły reprezentacje kadrowiczów Jerzego Engela oraz przedstawiciele parlamentu. Do tego zaproponowano wiele atrakcji sportowych oraz strefy nauki i zabawy. Była także możliwość zwiedzenia stadionu. PGE jest jego sponsorem od 2015 r, a w ubiegłym roku podpisano umowę na kolejnych pięć lat. ano
Materiały prasowe
Sponsoring PGE w 2021 r.
• 79 umów sponsoringowych zawartych w 2021 roku
Sport
• 3 związki sportowe
• 5 profesjonalnych klubów sportowych
• 8 lokalizacji w PGE Ekstralidze
• 16 akademii sportowych w ramach programu PGE Junior
• 110 wydarzeń na PGE Narodowym
• ponad 2500 młodych adeptów w ramach programu PGE Junior
Kultura
• 5 muzeów objętych mecenatem
• 15 filharmonii objętych mecenatem
• 1,2 mln widzów w filharmoniach
PARTNER