XXX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność" obradujący w piątek w Zakopanem przyjął przez aklamacją apel do światowych związków zawodowych na świecie o wypuszczeniu z więzień członków niezależnych związków zawodowych na Białorusi.

"W dniu dzisiejszym przyjęliśmy przez aklamację apel i stanowisko do wszystkich związkowców zawodowych na świecie dotyczący wypuszczenia z więzień związkowców z Białorusi, bo o nich nie zapominamy" – powiedział przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda.

Przewodniczący przekazał, że na Białorusi w więzieniach zamknięci są przewodniczący i wiceprzewodniczący tamtejszych wolnych związków zawodowych, a kolejni członkowie trafiają do niewoli. Podkreślił on, że de facto związek zawodowy na Białorusi w ogóle nie funkcjonuje.

"Blisko, u naszych sąsiadów na Białorusi, na Ukrainie, dzieją się rzeczy, o których myśmy już zapomnieli. Tak jak na pierwszym zjeździe w 1981 roku zwróciliśmy się z przesłaniem do pracowników Europy Wschodniej, tak dzisiaj naszym obowiązkiem jest wspieranie naszych sąsiadów, aby byli w końcu wolni i demokratyczni" – mówił Duda.

Przewodniczący dodał także, że w pierwszym dniu zjazdu lider Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych Ukrainy (KVPU) Michaił Wołyniec przekazał na ręce Piotra Dudy pełnomocnictwo do reprezentowania ukraińskich Wolnych Związków Zawodowych na forum europejskim i światowym federacji związkowej.

"To dla mnie wielki zaszczyt, że to nie niemieckim związkom zawodowym, nie francuskim związkom zawodowym, tylko swoim sąsiadom z +Solidarności+ przekazał to pełnomocnictwo do reprezentowania Ukrainy. To jest dla nas bardzo ważne" – zaznaczył Duda.

Piątek był drugim dniem, kiedy w Zakopane toczyły się obrady XXX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność". Podczas pierwszego dnia obecni byli m.in. prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Elżbieta Witek i premier Mateusz Morawiecki.(PAP)

Autor: Szymon Bafia