Burmistrz Wronek (Wielkopolskie) poinformował o wycieku danych osobowych z urzędu. "Doszło do wykonania nieautoryzowanej kopii danych osobowych z komputera służbowego przez jednego z pracowników" – podał. O sprawie powiadomiono Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Burmistrz Miasta i Gminy Wronki Mirosław Wieczór poinformował, że w dniach 9-12 maja doszło do "wykonania nieautoryzowanej kopii danych osobowych z komputera służbowego przez jednego z pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wronki".

"W związku z tym, że 12 maja 2022 r. pendrive z danymi został zwrócony przez osobę trzecią, jesteśmy zmuszeni uznać, że mogło nastąpić ich nieuprawnione przejęcie" – dodał.

Burmistrz w komunikacie opublikowanym na stronie urzędu poinformował, że wśród dokumentów, które zostały wyprowadzone poza Urząd Miasta i Gminy Wronki, znajdują się sprawy związane z mieszkaniami komunalnymi i socjalnymi (rozliczenia ścieków, rozliczenia wody, rozliczenia czynszów, rozliczenia energii elektrycznej), mieszkańcami wspólnot (rozliczenia), pisma do mieszkańców (informacje o rozliczeniach, informacje o zmianach w opłatach, wezwania do zapłaty, zwrot wadium, o zwrot lokalu, aneksy do umów, przyznanie mieszkania z zasobów Gminy Wronki), zestawienia lokali mieszkaniowych i umowy użyczenia boisk sportowych.

W komunikacie wskazano, że dane zawarte we wskazanych dokumentach "ograniczają się wyłącznie do imion, nazwisk, adresów zamieszkania. Sporadycznie obejmują również numery kont bankowych i numery PESEL".

Burmistrz poinformował, że o incydencie powiadomiono Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

"Podjęliśmy również odpowiednie kroki, aby zminimalizować skutki naruszenia w postaci przeprowadzenia ponownego szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych oraz szeregu czynności uniemożliwiających wystąpienie podobnej sytuacji w przyszłości" - przekazał.

Burmistrz podkreślił, że do tej pory nie otrzymał żadnych sygnałów, że dane zostały upublicznione lub w jakikolwiek sposób wykorzystane przez osoby niepowołane.(PAP)

autor: Anna Jowsa

ajw/ jann/