Jak napisano w komunikacie z dnia 21 czerwca "incydent bezpieczeństwa polegał na tym, że system informatyczny działał nieprawidłowo i wygenerował zestawienie, w którym znalazły się niepotrzebne, nadmiarowe informacje – numery ksiąg wieczystych".

Taka sytuacja miała miejsce 27 maja oraz 2, 7 i 9 czerwca 2021 roku. Rejestry z danymi osobowymi zostały wysłane do czterech odbiorców. W załączniku widnieje ponad tysiąc adresów ze wszystkich warszawskich dzielnic, których dotyczy zdarzenie.

Ratusz informuje, że "natychmiast po odkryciu błędu, wysłaliśmy do nieuprawnionych odbiorców prośbę, by usunęli wykazy". Odbiorcy zostali również zobowiązani do zachowania poufności danych, które do nich dotarły. Nie mogą udostępniać ich innym. Zostali też pouczeni o konsekwencjach prawnych związanych z nieuprawnionym przetwarzaniem i wykorzystywaniem danych osobowych.

11 czerwca 2021 roku o zdarzeniu został poinformowany Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przekazanych danych były numery ksiąg wieczystych. Znając ten numer można poznać dane osobowe właściciela np. imię, nazwisko, imiona rodziców czy numer PESEL.

Jak informują urzędnicy, na razie nie trafiły do nich żadne informacje o wykorzystaniu lub upublicznieniu przesłanych danych. Zachęcają jednak do "podjęcia działań zabezpieczających przed ewentualnym nieuczciwym wykorzystaniem danych". Można to zrobić wykorzystując system informacji kredytowej, by sprawdzić czy ktoś nie próbuje wziąć kredytu wykorzystując nielegalnie zdobyte dane osobowe. Ratusz prosi też wszystkich, którzy dowiedzą się o takiej sytuacji aby natychmiast poinformowali o tym policję.

Do dyspozycji mieszkańców jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy – Katarzyna Kretkiewicz. Można się z nią skontaktować pod numerem telefonu 22 443 30 00 lub mailem iod@um.warszawa.pl.

Jako pierwszy o sprawie poinformował portal haloursynow.pl.