Lek to substancja lub mieszanina substancji posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt, którą podajemy w celu postawienia diagnozy, przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne czy metaboliczne. Tyle sucha definicja.
Rzecz w tym, że nie da się pacjentowi podać samej substancji czynnej, czyli tej, która działa leczniczo. - Trzeba jej nadać odpowiednią postać farmaceutyczną. Może to być tabletka, kapsułka, maść, żel, czopek, globulka czy syrop - tłumaczy dr n. farm. Michał Kołodziejczyk, kierownik Zakładu Technologii Postaci Leku Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.