Za nowelizacją głosowało 446 posłów, przeciw było 11, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W trakcie debaty posłowie wprowadzili do noweli VAT-owskiej poprawki, zakładające czasową obniżkę stawek podatku akcyzowego na energię elektryczną, zwolnienia od podatku od sprzedaży detalicznej energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe oraz czasowego wyłączenia z opodatkowania od sprzedaży detalicznej - paliw. Przedłużenie obniżonych stawek akcyzy ma obowiązywać do 31 lipca (zgodnie z obecną regulacją do 31 maja br.)

Poprawka przedłuża tzw. pierwszą tarczę antyinflacyjną, dotyczącą obniżenia akcyzy obniżenie dla paliw i wprowadza obniżenie do poziomu unijnego także akcyzy na olej opałowy. Chodzi o okres dwumiesięczny, ponieważ druga tarcza antyinflacyjna działa do 31 lipca.

Reklama

Jednocześnie wydłużono także termin obowiązywania przepisów, upoważniających prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) do oceny transakcji, które mogą mieć wpływ na polskie przedsiębiorstwa. Regulacja, wprowadzona początkowo ze względu na pandemię COVID-19, miała obowiązywać do 25 lipca 2022 r., ale ze względu na wojnę na Ukrainie zaproponowano, by obowiązywała przez następne 36 miesięcy.

Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów przewidujących szczególne rozwiązania i preferencje w zakresie VAT, w odniesieniu do działań obronnych realizowanych w ramach unijnej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

(ISBnews)