Do czwartku pracę znalazło 77 tys. osób. W piątek ta liczba przekroczyła już 80 tys. To dane pochodzące z urzędów pracy. Uwzględniają ludzi zgłoszonych według procedury ustanowionej ustawą z 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Najliczniej pracę znajdywano w województwach mazowieckim, dolnośląskim i wielkopolskim.
- Ukraińcy nadal zatrudniani są także na zasadach obowiązujących przed wojną, głównie na podstawie oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę wydawanych przez wojewodów. W województwie mazowieckim od momentu wybuchu wojny dla obywateli Ukrainy wydano ponad 2,8 tys. zezwoleń na pracę i zarejestrowano 27,8 tys. oświadczeń o powierzeniu pracy - mówi Wiesława Lipińska z WUP w Warszawie.