Głównym celem rządowego projektu nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym jest przeciwdziałanie procederowi tzw. kradzieży spółek - mówił wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł na wtorkowym posiedzeniu sejmowej komisji sprawiedliwości podczas pierwszego czytania projektu ustawy.

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przeprowadziła we wtorek pierwsze czytanie rządowego projektu zmian ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uzasadniając projekt Marcin Warchoł mówił, że głównym celem przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu jest przeciwdziałanie procederowi tzw. kradzieży spółek. "Polega on na tym, że podstępem są wprowadzane wpisy w rubrykach KRS dotyczące reprezentacji podmiotu w oparciu o wnioski, które są sfałszowane, tj. opierają się na nieprawdziwych danych" - zaznaczył.

Według wiceszefa MS przypadki te zdarzały się w praktyce, a osoby, dopuszczające się tzw. kradzieży spółek wykorzystywały niewiedzę prawowitych członków organów spółki lub jej wspólników o złożeniu w Sądzie rejestrowym, w oparciu o fałszywe dokumenty, wniosków o zmianę wpisu dotyczącego reprezentacji spółki i zmianie danych w KRS.

"Projekt ten wprowadza przepisy stanowiące podstawę prawną do przekazywania osobom zainteresowanym - w szczególności prawowitym członkom organów spółek i ich wspólnikom - za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, automatycznych powiadomień o takich zdarzeniach, jak rejestracja sprawy rejestrowej dotyczącej wskazanego podmiotu" - oświadczył Warchoł.

Poinformował, że powiadomienie będzie obejmowało numer KRS, sygnaturę sprawy i datę rejestracji sprawy, a także dokonanie wpisu w KRS dotyczącego wskazanego podmiotu. "Każdy będzie mógł dokonać subskrypcji na tzw. newslettera i będzie informowany o wszystkich tego typu wnioskach, które wpływają do KRS" - podkreślił Warchoł. Dodał, że osoby zainteresowane otrzymywaniem takich powiadomień, będą musiały zarejestrować się w systemie.

Barbara Dolniak (KO) pytała, jaka jest skala przestępstw, które mają regulować nowe przepisy. Wiceminister wskazał, że w ciągu ostatnich pięciu lat mieliśmy do czynienia z kilkoma takimi przypadkami. "To nie jest ogromnie duża liczba" - dodał. Zastrzegł jednak, że problemem jest natomiast znajdywanie tego typu przypadków, ponieważ "nie ma odrębnego typu czynu zabronionego tzw. kradzież spółki". "Tutaj w grę wchodzi konglomerat wielu przepisów" - powiedział.

Przewodniczący komisji Marek Ast (PiS) zaproponował poprawkę, zgodnie z którą, ustawa ma wejść w życie z dniem 21 czerwca, a nie - jak zapisano w projekcie - 19 maja 2022 r. Poprawka została przyjęta. Komisja przyjęła również cały projekt ustawy wraz z poprawką. Za jej przyjęciem głosowało 21 posłów. Na posła sprawozdawcę wyznaczono Annę Milczanowską (PiS).

Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, przewiduje wprowadzenie newslettera, usługi automatycznego powiadamiania o zarejestrowaniu sprawy w postępowaniu rejestrowym oraz dokonaniu wpisu w KRS. Według resortu rozwiązanie to będzie przeciwdziałać procederowi tzw. kradzieży spółek, czyli przejęciu kontroli nad spółką poprzez dokonanie podstępem wpisu w KRS przy użyciu sfałszowanych dokumentów. Według resortu rozwiązanie to będzie przeciwdziałać procederowi tzw. kradzieży spółek, czyli przejęciu kontroli nad spółką poprzez dokonanie podstępem wpisu w KRS przy użyciu sfałszowanych dokumentów.

Autorem proponowanych zmian jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Newsletter, którego uruchomienie zakłada projekt, ma być przesyłany drogą mailową. Będzie polegać na automatycznym sygnalizowaniu o takich zdarzeniach jak zarejestrowanie sprawy dotyczącej określonego podmiotu czy dokonanie wpisu w KRS.

"Dzięki wprowadzanej projektem usłudze newslettera jej subskrybenci otrzymają automatyczne powiadomienia z systemu teleinformatycznego umożliwiające wykrycie +kradzieży spółki+ jeszcze w stadium usiłowania. W przypadku posłużenia się sfałszowanymi dokumentami, osoby uprawnione będą zatem mogły wziąć udział w toczącym się postępowaniu, zaskarżyć orzeczenie o wpisie, a także powiadomić o usiłowaniu tzw. kradzieży spółki organy ścigania" - podkreśla MS.

Autorzy projektu uważają też, że - dzięki proponowanym zmianom - subskrybenci newslettera będą również mogli ustalać etapy procedowania sprawy przez sąd rejestrowy, co - w ocenie MS - istotnie odciąży sekretariaty sądowe.(PAP)

Autor: Daria Kania