Na wysokie lub raczej wysokie prawdopodobieństwo takiego scenariusza wskazuje prawie 60 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania jest 23 proc., a co dziesiąty respondent uważa, że takiego zagrożenia nie ma w ogóle. Nieco mniej, bo ok. 7 proc., nie ma wyrobionego zdania w tej sprawie.
Pytanie sondażowe zadaliśmy dwa dni po głośnym wyroku TSUE z ubiegłego tygodnia, w którym unijny trybunał potwierdził legalność rozporządzenia w sprawie mechanizmu warunkowości i tym samym oddalił skargi Polski i Węgier.