"Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, w Polsce 31 marca 2021 r. mieszkało 38 179,8 tys. osób (48,5% populacji stanowili mężczyźni, a 51,5% kobiety). W porównaniu z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 liczba ludności zmniejszyła się w 2021 r. o ok. 332 tys., tj. o 0,9%. Liczba kobiet uległa zmniejszeniu o 187,8 tys. (tj. 0,9%), a mężczyzn - o 144,4 tys. (tj. 0,8%). W okresie międzyspisowym nie uległy zasadniczej zmianie proporcje według płci" - czytamy w komunikacie.

Liczba ludności Polski zmniejszyła się o 332 tys. w ciągu dekady. W okresie 2011-2021 zmniejszył się odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym - z 18,7% w 2011 r. do 18,2% w 2021 r., a także w wieku produkcyjnym - z 64,4% w 2011 r. do 60,0% w 2021 r., podał GUS. Wyraźnie zwiększył się udział ludności w wieku poprodukcyjnym - z 16,9% do 21,8%, tj. o prawie 5 pkt proc.

Na terenie Polski zlokalizowanych było 15,2 mln mieszkań, co oznacza wzrost o 12,6% w porównaniu ze spisem z 2011 r., a liczba budynków zwiększyła się o prawie 800 tys., tj. o 13,3%.

Reklama

"Powierzchnia mieszkań pozostających do dyspozycji ludności według stanu na 31 marca 2021 r. wyniosła 1121,3 mln m2 i w stosunku do wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 zwiększyła się o prawie 175 mln m2 (tj. o 18,5%)" - czytamy dalej.

W kwietniu 2021 roku GUS podał, że liczba ludności Polski w końcu 2020 r. wyniosła 38 268 tys., tj. obniżyła się o prawie 118 tys. w stosunku do stanu sprzed roku.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 został przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r.