Jeszcze w tym tygodniu złożymy doniesienie do prokuratury w sprawie e-maili rzekomo pochodzących ze skrzynki szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka, a dotyczących strajku w oświacie – zapowiedział we wtorek prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.

W ostatnich dniach w mediach pojawiły się kolejne informacje mające, zgodnie z deklaracjami publikujących, pochodzić ze skrzynki e-mailowej szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Tym razem w korespondencji pojawiają się stwierdzenia dotyczące strajku w oświacie w 2019 r., m.in. takie, że "nauczyciele, jako grupa w następnych kilkudziesięciu godzinach zostaną dobici i poniżeni falą hejtu".

Przedstawiciele rządu, m.in. jego rzecznik Piotr Müller, konsekwentnie powtarzają, że zgodnie z zaleceniami ekspertów nie będą komentować informacji, które pojawiają się na kanałach wykorzystywanych przez grupę hakerską, gdyż są one przedmiotem walki dezinformacyjnej.

"W 2019 r. ZNP podjął decyzję, na mocy uchwały swoich ciał statutowych, o wejściu w spór zbiorowy. (...) Konsekwencją sporu było przeprowadzenie od 8 do 26 kwietnia 2019 r. strajku pracowników oświaty. (...) Z opublikowanych w mediach e-maili, które rzekomo mają pochodzić ze skrzynki e-mailowej ministra Dworczyka, wynika, że część materiałów mogła być sporządzana na zamówienie prominentnych polityków strony rządowej" – powiedział Broniarz we wtorek dziennikarzom.

"W związku z tym Związek Nauczycielstwa Polskiego jeszcze w tym tygodniu złoży wniosek do prokuratury o wszczęcie dochodzenia w sprawie dotyczącej podejrzenia popełnienia następujących przestępstw: zniesławienia pracowników systemu oświaty – jako grupy zawodowej oraz zniesławienia ZNP jako osoby prawnej" – poinformował szef ZNP.

Przywołał artykuł 212 Kodeksu karnego. Brzmi on: "Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności" oraz "jeżeli sprawca dopuszcza się czynu (...) za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku".

"Przestępstwo zniesławienia ścigane jest z oskarżenia prywatnego, jednakże zgodnie z artykułem 60 paragraf 1 Kodeksu postępowania karnego w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego prokurator wszczyna postępowanie, jeśli wymaga tego interes społeczny" – zauważył Broniarz.

"Nie może być żadnej wątpliwości, że w tej sytuacji, w sprawie dotyczącej setek tysięcy nauczycieli i pracowników oświaty biorących udział w legalnie prowadzonym strajku interes tej grupy zawodowej stał się interesem społecznym i ten interes został naruszony" – wskazał prezes ZNP.

Jak mówił, związek żąda wyjaśnienia przyczyn i powodów masowej akcji wymierzonej w uczestników legalnie przeprowadzonej akcji strajkowej.

"Jeżeli w czasie negocjacji strona rządowa i jej taktyka miała polegać, cytuję: +na dobiciu i poniżeniu nauczycieli za pomocą hejtu+, to naszym zdaniem jest to jawne złamanie reguł i zasad opisanych w skutecznie prowadzonym dialogu społecznym. Dialogu, który polega na niezależności i równowadze stron, uczestników tego dialogu. Dialogu opartego na zaufaniu i próbie wypracowania kompromisu, a jednocześnie dialogu prowadzonego zgodnie z prawem" – zauważył Broniarz. "Jeżeli te e-maile są prawdziwe, to bez wątpienia mieliśmy tutaj do czynienia ze złamaniem wszystkich trzech zasad dialogu społecznego" – ocenił.

Zapowiedział, że od wyjaśnienia tej sprawy ZNP uzależnia wszelkie dalsze działania związane z prowadzonym dialogiem społecznym.

Dodał, że o zaistniałej sytuacji zostały poinformowane międzynarodowe organizacje zrzeszające nauczycieli z Międzynarodówką Edukacyjną i Konfederacją Związków Zawodowych Nauczycieli i Międzynarodowa Organizacja Pracy i Międzynarodowy Komitet Społeczno-Ekonomiczny.

"Wydaje się, że skutki tej masowej akcji wymierzonej w nauczycieli, akcji zorganizowanej, masowej, są odczuwane do chwili obecnej – mówi o tym wielu nauczycieli, pokazuje to także wiele badań – wielu nauczycieli mówi wyraźnie, że trauma będąca następstwem zarówno samego strajku, jak i ogromnego hejtu, zarówno w czasie strajku, jak i po tym strajku, powoduje, że poważnie zastanawiają się nad utrzymaniem swojego miejsca pracy czy też ewentualnie rezygnacją z tego miejsca pracy" – powiedział Broniarz. (PAP)

Autorki: Katarzyna Lechowicz-Dyl, Danuta Starzyńska-Rosiecka