Rzeszowska delegatura Centralnego Bura Śledczego prowadziła przeciw 11 osobom i b. posłowi Janowi B. śledztwo, po którym do sądu trafił akt oskarżenia dotyczący m.in. korupcji – poinformował w poniedziałek PAP wydział komunikacji społecznej CBA.

Rzeszowska delegatura Centralnego Bura Śledczego prowadziła przeciw 11 osobom i b. posłowi Janowi B. śledztwo, po którym do sądu trafił akt oskarżenia dotyczący m.in. korupcji – poinformował w poniedziałek PAP wydział komunikacji społecznej CBA.

Po śledztwie CBA w sprawie tzw. afery podkarpackiej kilka wątków zostało już zakończonych. Teraz prokuratura oskarżyła te osoby w głównym wątku sprawy – m.in. przyjmowanie łapówek i przestępstwa urzędnicze.

Łącznie, w toku postępowania w tym wielowątkowym śledztwie w sprawie tzw. afery podkarpackiej, zarzutami objęto 52 osoby, z czego wobec 32 skierowano już akty oskarżenia. Sprawa prowadzona była od kilku lat przez funkcjonariuszy rzeszowskiej delegatury CBA pod nadzorem śląskiego wydziału zamiejscowego departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej – przypomniało Biuro.

B. oskarżono o korupcję i nakłanianie funkcjonariuszy publicznych do przekroczenia swoich uprawnień i ujawnienie informacji podczas pełnienia funkcji publicznych. B. poseł miał przyjąć m.in. 813 tys. zł w gotówce, nieoprocentowaną pożyczkę 150 tys. zł oraz sztabkę złota wartą ponad 128 tys. zł. B. poseł był w tym czasie również wiceministrem skarbu i członkiem Krajowej Rady Sądownictwa.

Obecny akt oskarżenia dotyczy też przedsiębiorcy Mariana D., który miał przekazywać mu łapówki, b. zastępcę komendanta głównego policji Mirosława S., b. komisarza skarbowego z Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie Jana M. oraz b. starostę przeworskiego Zbigniewa K. Mieli oni ujawniać ówczesnemu posłowi informacje służbowe.

W tej grupie oskarżonych są również Robert B., Józef F. i Józef W., którzy byli we władzach podmiotu dysponującego środkami publicznymi i mieli przyjmować łapówki od firm.

Prokuratura Krajowa poinformowała wcześniej, że ten akt oskarżenia trafił do rzeszowskiego sądu rejonowego i to jedenasty akt oskarżenia w tzw. aferze podkarpackiej.

Wśród osób, które usłyszały zarzuty w tym śledztwie są m.in: b. wiceminister infrastruktury, b. szefowie rzeszowskich prokuratur, podkarpacki biznesmen z branży paliwowej i jego wspólnicy, b. prezes i b. wiceprezes Rafinerii Jasło, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, b. kierownik działu kontroli podatkowej w Drugim Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie, kierownik zespołu zajmującego się bankowością korporacyjną jednego z banków, b. dyrektor Urzędu Ochrony Państwa w Rzeszowie, b. prezes NIK, b. członkowie zarządu PGE EO, b. funkcjonariusz ABW, inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nisku.

Część wątków zakończyło się już skierowanymi do sądu aktami oskarżenia, m.in. wobec: b. szefa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego, b. dyrektora biura zarządu wojewódzkiego PSL w Rzeszowie, b. szefowej prokuratury apelacyjnej w Rzeszowie Anny H.(PAP)

autor: Aleksander Główczewski