Straż graniczna podpisała trzy duże umowy, które są dużym krokiem w procesie inwestycyjnym na budowę zapory na granicy polsko-białoruskiej - powiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik.

We wtorek w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się wspólna konferencja wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika oraz zastępcy komendanta głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Wiolety Gorzkowskiej. Podczas konferencji wiceminister spraw wewnętrznych i administracji poinformował o budowie zapory na granicy polsko-białoruskiej.

"Dzisiaj Straż Graniczna podpisała trzy duże umowy na budowę zapory" - powiedział Maciej Wąsik.

Przypomniał, że z końcem października zeszłego roku weszła w życie ustawa o budowie zabezpieczenia na granicy państwowej. "Na podstawie tej ustawy komendant Praga powołał pełnomocnika do spraw budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej. Na mocy tej ustawy został powołany zespół do spraw przygotowania realizacji zabezpieczenia granicy państwowej. Premier określił zasady pracy tego zespołu rozporządzeniem" - tłumaczył.

"Przystąpiliśmy do prac. Planowaliśmy zakończenie pierwszych prac, które kończą się podpisaniem umów pod koniec zeszłego roku. Te prace się przedłużyły o 10 dni. Okres świąteczny miał wpływ na to" - dodał.

"Umowy będą transparentne. W najbliższym czasie - to tylko kwestia techniczna zeskanowania - zostaną one umieszczone na stronach internetowych, tak, byście państwo mogli zapoznać się z ich szczegółami" - powiedział wiceminister.

Zastępca komendanta głównego Straży Granicznej bryg. SG Wioleta Gorzkowska przekazała natomiast, że kolejnym etapem budowy zapory będzie podpisanie umów dotyczących bariery elektronicznej. Jak wskazała, zadanie to zostanie powierzone innym wykonawcom, których jeszcze nie wybrano. "Aktualnie pracujemy nad opisem przedmiotu zamówienia i nad projektami umów. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy mogli państwu przestawić wyniki w tym zakresie" - powiedziała.

"Wykonanie przęseł stalowych Straż Graniczna powierzyła konsorcjum trzech firm Polimexowi Mostostal S.A., Mostostal Siedlce Sp. z o.o. i Węglokoks S.A. Z kolei wykonanie robót budowlanych zostało zlecone Budimex S.A. oraz konsorcjum firm Unibep S.A. Budrex Sp. z o.o."

Autorzy: Bartłomiej Figaj, Luiza Łuniewska

bf/ lui/ lena/