"Taryfa, zgodnie z przepisami prawa, przeznaczona jest dla odbiorców końcowych dokonujących zakupu paliw gazowych wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym. PGNiG Obrót Detaliczny każdego klienta spełniającego powyższe kryterium rozlicza według cen i stawek określonych w Taryfie. Także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, spełniające taki warunek, składają stosowne oświadczenie w tym zakresie" - napisano w komunikacie.

Dodano, że wśród klientów PGNiG Obrót Detaliczny są wspólnoty mieszkaniowe składające się tylko z gospodarstw domowych i są one objęte taryfą.

PGNiG OD zastrzega jednocześnie, że jeżeli jakakolwiek tego typu wspólnota jest objęta cennikiem dla biznesu, wynika to tylko i wyłącznie z deklaracji, którą sama przedłożyła firmie, która zapewne odzwierciedla okoliczność, iż gaz nie jest pobierany tylko na potrzeby zużycia w gospodarstwie domowym.

Reklama

"Jednocześnie pragniemy zauważyć, iż w latach ubiegłych, kiedy dla klienta biznesowego możliwym było uzyskanie cen korzystniejszych od ceny taryfowej, były przypadki spółdzielni i wspólnot wnioskujących o takie właśnie wyceny, deklarujących zużywanie gazu na inne potrzeby" - napisano.

Reklama

Z informacji przekazanych w komunikacie wynika ponadto, że spośród ponad 7,1 mln klientów PGNiG OD, około 6,85 mln stanowią gospodarstwa domowe, którym gaz jest sprzedawany na podstawie obowiązującej taryfy zaakceptowanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Pozostałą część, a więc około 290 tys. odbiorców stanowią pozostali klienci, którzy nie są objęci taryfą.

"Pragniemy w tej sytuacji podkreślić, że gospodarstwa domowe, objęte taryfą, stanowią ponad 95 proc. naszych klientów, co pokazuje skalę ochrony polskich rodzin przed drastycznymi podwyżkami cen, płynącą z ostatniej nowelizacji prawa energetycznego" - napisano w komunikacie.

PGNiG OD wskazało też, że zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Komunikatami Prezesa URE – które spółka w pełni respektuje, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe składające się w całości tylko z gospodarstw domowych od 2018 roku mogą występować o rozliczanie ceny gazu zgodnie z obowiązującą Taryfą.

Spółka podkreśla, że inni klienci, których sytuacja jest obecnie opisywana w mediach (np. Jednostki Samorządu Terytorialnego), w dużej części otrzymują od PGNiG Obrót Detaliczny oferty w drodze przetargu.

"Oznacza to, że w obecnej sytuacji rynkowej, zasady kwalifikowania i w konsekwencji wyceniania przez PGNiG Obrót Detaliczny oraz naszych konkurentów są takie same. Przypadki, w których przetarg wygrało PGNiG Obrót Detaliczny potwierdzają, że ceny oferowane przez naszą spółkę są i tak bardziej korzystne niż oferowane przez naszą konkurencję" - dodano.(PAP)

pif/ drag/