Polska Grupa Zbrojeniowa zawarła ze swoimi spółkami porozumienie o utworzeniu laboratorium do testowania układów naprowadzania pocisków rakietowych – poinformowała w środę PGZ. Laboratorium będzie ulokowane w podwarszawskiej Zielonce.

Dokument określa zasady współpracy spółek w przy utworzeniu, utrzymaniu i rozwoju laboratorium symulacyjnego typu hardware-in-the-loop. Porozumienie reguluje kwestie korzystania z laboratorium, jego przyszłej rozbudowy i rozliczeń finansowych.

Sygnatariuszami porozumienia są spółki z Grupy Kapitałowej PGZ: PGZ S.A., PCO S.A., Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. i PIT-Radwar S.A.

Laboratorium HWIL ma służyć pracom badawczo-rozwojowym polskich programów rakietowych. Zarządcą Laboratorium HWIL zostanie PGZ S.A., która będzie integrowała i koordynowała działania poszczególnych spółek. Według PGZ "laboratorium HWIL umożliwi przeniesienie większości kosztownych prób poligonowych, które są niezbędne w procesie rozwoju pocisków rakietowych, do środowiska wirtualnego, co znacznie zredukuje koszty i przyspieszy dostawy gotowych produktów".

"Budowa laboratorium wydatnie zwiększy możliwości Grupy PGZ w zakresie rozwoju polskich systemów rakietowych, w tym samych rakiet" – powiedział prezes PGZ Sebastian Chwałek. Dodał, że spółki będące stronami porozumienia mają "specjalistyczne kompetencje i doświadczenie niezbędne do realizacji tego typu projektów". "Cieszę się, że współpraca w ramach Grupy PGZ, wspierana technologiami pozyskanymi od koncernu Lockheed Martin, przyniesie kolejne wymierne korzyści dla polskiego przemysłu obronnego" – powiedział Chwałek.

Członkini zarządu WZE w Zielonce Małgorzata Kobylarczyk zapewniła, że Wojskowe Zakłady Elektroniczne dysponują odpowiednią przestrzenią dla utworzenia laboratorium i "doświadczeniem związane z absorpcją offsetu związanego z zaawansowanymi technologiami rakietowymi". "Powstająca w Zielonce infrastruktura wpisuje się w rozwój WZE S.A. w kierunku już pozyskanych kompetencji w dziedzinie rakiet" – powiedziała, wskazując na centrum serwisowe morskich pocisków NSM i powstające centrum produkcji podzespołów pocisku PAC 3-MSE, który ma być uzbrojeniem polskich baterii Patriot.

Prezes PCO Paweł Glica zaznaczył, że utworzenie laboratorium pozwoli na "symulowanie, modelowanie pracy seekera - optoelektronicznej głowicy śledzącej, zbieranie danych i ich analizę, umożliwi także symulowanie całych systemów rakietowych". "Inwestycja wpłynie na przyśpieszenie wielu badań i testów poligonowych, obniżenie ich kosztów i dalszy rozwój kompetencji związanych z szeroko pojmowanymi programami rakietowymi. Tworzone są zdolności, które dziś nie są w Polsce zbyt szeroko rozwinięte. Jest to istotny krok do wejścia w programy rakietowe, zarówno dla PCO, jak i całego krajowego przemysłu" – podkreślił Glica.

Prezes PIT-Radwar Andrzej Sieradz podkreślił, że jego spółka od wielu lat prowadzi prace przygotowawcze i rozwija technologie konieczne do realizacji programu obrony powietrznej krótkiego zasięgu Narew. "Wspólne działania spółek Grupy PGZ są podstawą do zbudowania polskiego przemysłu obronnego w obszarze systemów rakietowych" - powiedział.

Budowa laboratorium HWIL to wypełnienie jednego z postanowień umów offsetowych pomiędzy PGZ S.A. i Lockheed Martin, dotyczących współpracy przy realizacji pierwszej fazy programu obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła. Na to, że w ramach offsetu od firmy Lockheed Martin PGZ pozyskuje wyposażenie umożliwiające testowanie systemów rakietowych, w tym symulację lotu i działania pocisków, prezes PGZ zwracał uwagę w sierpniu br. Zapowiedział, że wyposażenie do modelowania rakiet Grupa będzie wykorzystywać nie tylko w programie Wisła, ale i przy innych pociskach produkowanych przez spółki PGZ.

Program Wisła dotyczy pozyskania zestawów rakietowych obrony powietrznej średniego zasięgu wraz z sieciocentrycznym systemem łączności i dowodzenia. Polska zakupi dwie baterie (16 wyrzutni) systemu Patriot z pociskami PAC-3 MSE oraz systemem zarządzania walką IBCS. Komponenty baterii, w tym wyrzutnie, są produkowane w przedsiębiorstwach wchodzących w skład PGZ. Wartość kontraktu zawartego w marcu 2018 r. w ramach pierwszej fazy wynosi 4,75 mld dolarów (PAP)

autor: Jakub Borowski