Do końca roku ma zostać opublikowane rozporządzenie zakładające wsparcie dla przedsiębiorców prowadzących dyskoteki oraz kluby i inne miejsca, w których można tańczyć - wynika z opisu projektu rozporządzenia zamieszczonego w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Chodzi o nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

W uzasadnieniu napisano, że wsparcie będzie oferowane w trzech podstawowych formach. Pierwsza będzie polegała na dodatkowym, jednym świadczenia postojowym – przy spadku przychodu w okresie poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 40 proc. w stosunku do okresu porównawczego.

Druga forma to zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od 1 do 31 grudnia 2021 r.

Trzeci rodzaj wsparcia ma polegać na udzieleniu jednej dodatkowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Wyjaśniono, że "w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić dotacji ze środków Funduszu Pracy jednorazowo mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w grudniu 2021 r. był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.

Dodano, że dotacje będą finansowane ze środków Funduszu Pracy zasilonego środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Od środy 15 grudnia obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie obostrzeń wprowadzanych w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które wprowadziło zakaz prowadzenia działalności polegającej m.in. na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.(PAP)

Autor: Łukasz Pawłowski

pif/ mhr/