dr hab. Marek Dobrowolski, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego KUL, sędzia SN orzekający w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
Tajemnicą poliszynela jest to, że brak decyzji KE wynika z różnic, jakie powstały między Polską a UE w kwestii reformy wymiaru sprawiedliwości oraz nadrzędności polskiej konstytucji wobec prawa UE, i stanowi formę nacisku mającego na celu wymuszenie na Polsce określonych, oczekiwanych przez KE decyzji.