Jak podała Kancelaria Prezydenta RP we wtorkowym komunikacie, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 17 października 2021 r. o zmianie ustawy o sporcie – przygotowaną i skierowaną do Sejmu przez Piotra Glińskiego, wicepremiera, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu.

"Ustawa ma na celu zwiększenie zakresu uprawnień ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. Minister będzie miał prawo do przyznawania z inicjatywy własnej albo na wniosek polskiego związku sportowego lub Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, stypendium sportowego dla członków kadry narodowej, w wieku od 16 do 23 lat. Stypendium takie będzie mogła otrzymać również osoba, która przygotowuje się do olimpiady szachowej. Ponad to ustawa przewiduje podniesienie wysokości świadczenia dla reprezentantów Polski na igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich oraz na igrzyskach głuchych" - poinformowano.

Jak dodano, minister będzie mógł przyznać stypendium zawodnikowi, bez względu na jego wyniki sportowe, który np. pozostaje poza systemem szkolenia polskich związków sportowych lub z przyczyn niezależnych od siebie nie został powołany do kadry narodowej albo nie otrzymuje wsparcia polskiego związku sportowego (np. długotrwała kontuzja, przerwa w karierze sportowej ze względu sytuację osobistą lub rodzinną itp.).

Ustawa stanowi ponadto, że zasada pobierania wyłącznie jednego stypendium, ograniczona zostanie do stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i do stypendiów sportowych przyznawanych w szczególnych przypadkach (określonych w art. 32a ust 1 ustawy o sporcie).

Ustawa przewiduje podniesienie wysokości świadczenia dla reprezentantów Polski na igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich oraz na igrzyskach głuchych. Ustawa podnosi maksymalną wysokość stypendium przyznawanego w szczególnie uzasadnionych przypadkach, pomimo nieosiągnięcia (określonych w art. 32 ust. 1) wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym - z 1,5-krotności do dwukrotności podstawy wymiaru określonej w art. 32 ust. 1b ustawy o sporcie.

Przedmiotowa ustawa stanowi ponadto, że świadczeniem zwanym „emeryturą olimpijską” objęci zostaną reprezentanci Polski, którzy wystąpili na olimpiadzie szachowej.