Po 2 grudnia dziennikarze będą mogli pracować w strefie przygranicznej. Projektem ustawy, która ureguluje tę sprawę, jeszcze w tym tygodniu zajmie się Sejm – powiedział wiceszef MSWiA Błażej Poboży.

Poboży przypomniał w poniedziałek w TVP1, że do 2 grudnia w pasie przy granicy z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy, ale "wraz z jego końcem pojawia się konieczność ponownego uregulowania sytuacji tego obszaru".

Dlatego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej. Reguluje on m.in. sprawy związane z obecnością w pasie przygranicznym dziennikarzy.

"W projekcie, który wychodzi od MSWiA jest założenie, które mówi, że w konsultacji ze Strażą Graniczną będzie wydawane coś na kształt akredytacji dla dziennikarzy" – powiedział wiceminister.

"Oczywistym jest, że jeżeli w jakimś miejscu będziemy mieli do czynienia z nasilonymi prowokacjami, albo zaczną się tam inwestycje strategiczne związane z budową zapory na granicy, to nie można sobie wyobrazić, aby tam byli w tym momencie dziennikarze. Ale co do zasady dziennikarze będą wpuszczani na ten obszar przygraniczny" - podkreślił.

Przekazał, że projekt nowelizacji został przedłożony do konsultacji międzyresortowych. "Jest om procedowany w trybie obiegowym, czyli bez konieczności obecności członków rządu" - wyjaśnił.

Przypomniał, że "jest pomysł, aby na najbliższym posiedzeniu Sejmu, jeszcze w tym tygodniu (projekt nowelizacji – PAP) wszedł pod obrady parlamentu".

W miniony czwartek do wykazu prac legislacyjnych rządu trafił projekt nowelizacji m.in. ustawy o ochronie granicy państwowej. Szef MSWiA Mariusz Kamiński powiedział w sobotę, że projekt ws. strefy przygranicznej uwzględnia prawo do wykonywania zawodu i przekazywania informacji przez dziennikarzy; będą oni mogli tam przebywać na zasadach określonych przez Straż Graniczną i redakcje o zasięgu ogólnopolskim, będą mogły korzystać z tej możliwości.