Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań rozpoczęło się w piątek. Ankieterzy zadzwonią do losowo wybranej grupy 100 tys. osób; ich tożsamość można sprawdzić telefoniczne lub na stronie urzędu - poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Celem badania kontrolnego jest ocena jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie GUS, jego wyniki umożliwią również udoskonalanie przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych, dlatego udział w badaniu kontrolnym jest równie ważny, jak w samym Spisie Powszechnym.

Do kiedy badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań

Badanie rozpoczęło się w piątek i potrwa do 24 listopada. Badanie kontrolne potrwa około 10 minut.

Jak przeprowadza się badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań

"Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych, na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021. Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym (tzw. pierwsi respondenci)" - sprecyzowano w komunikacie GUS.

Do osób, które wylosowano do udziału w badaniu, zadzwoni ankieter statystyczny z numeru: 22 828 88 88. Tożsamość ankietera można sprawdzić na stronie: https://kontrolny.stat.gov.pl/formularz/ lub za pośrednictwem infolinii 22 279 99 99 czynnej od poniedziałku do soboty w godz. 10-14.

O co zapyta ankieter w badaniu kontrolnym w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań

GUS poinformował, że pierwszej kolejności ankieter zapyta o sposób przeprowadzenia spisu powszechnego w badanym mieszkaniu. Jeśli spis odbył się za pośrednictwem rachmistrza spisowego, ankieter zada pytania dotyczące jego zachowanie w trakcie wywiadu spisowego. Następnie przejdzie do pytań, które dotyczą tego, kto mieszkał w badanym mieszkaniu.

Druga cześć kwestionariusza wywiadu dotyczy respondenta. Ankieter zapyta m.in. o imię i nazwisko, datę urodzenia, poziom wykształcenia, narodowość oraz odczuwaną przynależność do innego narodu lub wspólnoty etnicznej. Szczegółowa lista pytań znajduje się na stronie: https://spis.gov.pl/lista-pytan-do-badania-kontrolnego/.

"Przypominamy, że ankieterzy nie będą pytać o zarobki, numer karty, PIN, majątek etc." - podkreślono w komunikacie.

GUS poinformował, że udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Z kolei pozyskane w badaniu kontrolnym dane podlegają prawnej ochronie i objęte tajemnicą statystyczną.