Dane o lotach pochodzą z Centralnego Rejestru Lotów HEAD, który prowadzi Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Powstał na mocy ustawy o lotach najważniejszych osób w państwie przyjętej w sierpniu 2019 r. w reakcji na nadużywanie rządowych samolotów do prywatnych podróży przez ówczesnego marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.
Spośród najważniejszych osób w państwie, tj. prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu oraz prezesa Rady Ministrów najrzadziej z państwowych samolotów korzysta marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Od początku lipca była pasażerem tylko jednego lotu o statusie HEAD – 1 września poleciała z Gdańska do Katowic, po czym wróciła do Warszawy (wzięła udział w otwarciu roku szkolnego w IV Liceum im. Sienkiewicza w Częstochowie.) Dokładnie rok wcześniej również poleciała z Gdańska do Katowic – wtedy uczestniczyła w rozpoczęciu roku szkolnego we Włoszczowej.