W połowie września, na posiedzeniu zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, kierownictwo Ministerstwa Edukacji i Nauki przedstawiło propozycje zmian w ustawie Karta nauczyciela, dotyczące m.in. czasu pracy, wynagrodzeń nauczycieli, awansu zawodowego oraz oceny pracy i urlopu wypoczynkowego. Na spotkaniu ustalono, że związki zawodowe mają czas do 8 października na przesłanie do MEiN swoich stanowisk wobec propozycji resortu.

"Rząd planuje przeznaczy na podwyżkę pensji dla nauczycieli prawie 8 mld zł. Dzięki temu przeciętne wynagrodzenie dla nauczyciela wchodzącego do zawodu wzrośnie nawet o 1 412 zł." - poinformował w komunikacie przekazanym w piątek PAP resort edukacji i nauki.

"Otrzymaliśmy opinie związków zawodowych. Dokumenty te będziemy teraz szczegółowo analizować. Kolejna tura rozmów odbędzie się 22 października" - poinformował w piątek MEiN.

W ubiegłym tygodniu Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego przyjął stanowisko, w którym odrzuca w całości propozycję MEiN. W poniedziałek stanowisko wobec pozycji resortu przyjęła Rada Krajowa Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". Oświatowa Solidarność również odrzuca propozycje MEiN. Powołała sztab protestacyjny.

We wtorek stanowisko przyjął też Zarząd Krajowy, należącego do Forum Związków Zawodowych, Wolnego Związku Zawodowego "Forum-Oświata". Związek ten odrzuca propozycje MEiN z wyjątkiem jednego proponowanego rozwiązania - ustalania przez ministra edukacji i nauki, w drodze rozporządzenia, minimalnych stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

"Wolny Związek Zawodowy +Forum-Oświata+ uznaje proponowane przez kierownictwo Ministerstwa Edukacji i Nauki propozycje, jako całkowicie rozmijające się z postulatami środowiska nauczycielskiego. Po raz kolejny wskazujemy, że podstawową kwestią dla ogółu nauczycieli jest ustawowe powiązanie wysokości wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej" - czytamy w stanowisku udostępnionym PAP w środę.

9 października 2021 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego organizuje w Warszawie manifestację pod hasłem "Dość arogancji i braku szacunku dla nauczycieli". Manifestacja rozpocznie się o godz. 11.30 przed budynkiem MEiN.

Równocześnie w innych punktach ul. Aleja Jana Chrystiana Szucha odbędą się kolejne zgromadzenia (z powodu decyzji sanepidu związek zorganizuje nie jedno a kilka zgromadzeń w Warszawie na ul. Aleja J.Ch. Szucha).

Uczestnicy wystosują do ministra petycję w obronie statusu zawodu nauczyciela w Polsce wraz z wnioskiem o wycofanie projektowanych zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli i przystąpienie do rzeczywistego dialogu z reprezentantami środowiska oświatowego.