Sejm w środę nie poparł poprawek Senatu mających rozszerzyć grupę uprawnionych do wsparcia finansowego w związku w wprowadzeniem stanu wyjątkowego. Sejm nie zgodził się też na podwyższenie rekompensat dla firm.

Podczas środowego głosowania Sejm poparł część poprawek, jakie wcześniej zgłosił Senat do ustawy o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021.

Zmiany zaakceptowane przez niższą izbę parlamentu miały głównie charakter precyzujący. Jedna z poprawek, która zdobyła większość, przewiduje, że nie będzie się pobierało opłat od pozwu o rekompensatę wniesionego przez wnioskodawcę.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Sejm nie zgodził się z Senatem, by rozszerzyć grupę beneficjentów uprawnionych do wsparcia finansowego w związku w wprowadzeniem stanu wyjątkowego. Wyższa izba parlamentu chciała, aby pomocą byli też objęci m.in. przedsiębiorcy prowadzący sklepy spożywcze i pamiątkarskie, prowadzący przewóz turystów czy prowadzący działalność gospodarczą związaną z kulturą i rekreacją.

Większości w Sejmie nie zdobyła też senacka poprawka, która przewidywała podniesienie progu wysokości rekompensaty z 65 do 80 proc. przychodu.

Ustawa o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego zakłada, że rekompensaty będą przysługiwać przedsiębiorcom i rolnikom świadczącym usługi hotelarskie, pilotom wycieczek, przewodnikom turystyki, firmom gastronomicznym na obszarze objętym stanem wyjątkowym. Rekompensata ma być ustalana za okres 30 dni trwania stanu wyjątkowego w wysokości 65 proc. średniego miesięcznego przychodu podmiotu ze świadczonych przez niego usług albo prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Zgodnie z ustawą, aby dostać rekompensatę, uprawniony podmiot musi wystąpić ze stosownym wnioskiem do właściwego wojewody. Mają się w nim znaleźć dokumenty potwierdzające informacje o przychodzie ze wskazanego okresu. Decyzję ws. rekompensaty wojewoda ma wydawać niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. Decyzja wojewody jest ostateczna i prawomocna.

Ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.

Stan wyjątkowy został wprowadzony 2 września na 30 dni mocą rozporządzenia prezydenta RP w związku z sytuacją na polsko-białoruskiej granicy. Stanem wyjątkowym są objęte 183 miejscowości w pasie o szerokości 3 km od granicy z Białorusią w części województw podlaskiego i lubelskiego.