"21.09 dodatkowe posiedzeniu Senatu - w porządku obrad ustawa o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego" - napisał Pęk na Twitterze.

Stan wyjątkowy został wprowadzony 2 września, na 30 dni (z możliwością przedłużenia) w obszarze przygranicznym części województwa podlaskiego i lubelskiego. Obejmuje łącznie 183 miejscowości w pasie o szerokości 3 km od granicy z Białorusią.

W środę w Sejmie ma odbyć się drugie czytanie projektu ustawy o rekompensacie w związku ze stanem wyjątkowym.

Według założeń projektowanej ustawy, o rekompensaty mogliby ubiegać się przedsiębiorcy oraz rolnicy świadczący usługi hotelarskie (agroturystyka do pięciu pokoi), przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w branży gastronomicznej oraz piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni. Rekompensata będzie też przysługiwała przedsiębiorcom prowadzącym działalność organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Rekompensatę ustalono za okres 30 dni trwania stanu wyjątkowego w wysokości 65 proc. średniego miesięcznego przychodu wnioskodawcy w okresie obejmującym czerwiec, lipiec i sierpień 2021 r. Gdyby stan wyjątkowy miał być skrócony lub wydłużony, rekompensata będzie do tego proporcjonalna. Rekompensatę z budżetu państwa będą mogli uzyskać przedsiębiorcy działający na obszarze obejmującym obręby ewidencyjne wymienione w rozporządzeniu prezydenta wprowadzającym stan wyjątkowy w przygranicznym pasie 115 miejscowości w województwie podlaskim i 68 miejscowości w województwie lubelskim.

Przedsiębiorca ubiegający się o rekompensatę powinien dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające informacje o przychodzie. Wojewoda wydaje decyzję w sprawie rekompensaty niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jest zobowiązany do obligatoryjnej kontroli i weryfikacji danych, gdy kwota rekompensaty ma przekraczać 65 tys. zł. Decyzja wojewody będzie ostateczna i prawomocna. Przepisy mają wejść w życie z dniem ogłoszenia, by uprawnieni mogli się starać o rekompensaty jak najszybciej.

W uzasadnieniu projektu ustawy podkreślono, że stan wyjątkowy wprowadza m.in. zakaz przebywania na obszarze nim objętym osób nieuprawnionych (co dotyczy m.in. turystów), a ograniczenia najmocniej dotykają mikro-, małych i średnich przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie, gastronomiczne czy inne związane z branż turystyczną.

W województwie podlaskim problem dotyczy takich popularnych miejsc turystycznie, jak Białowieża i część Puszczy Białowieskiej czy Kruszyniany, tradycyjnie kojarzone z mniejszością tatarską i polskimi wyznawcami islamu. Tamtejsi przedsiębiorcy zwracają uwagę, że wrzesień i październik to miesiące wciąż dużego ruchu turystycznego, a w związku ze stanem wyjątkowym zmuszeni byli odwoływać rezerwacje.