Polska wieś zapewnia nam, Polakom, bezpieczeństwo żywnościowe naszego narodu i naszej ojczyzny, a zarazem zapewnia rozrastającą się część polskiego eksportu - mówił prezydent Andrzej Duda w niedzielę podczas ogólnopolskich dożynek na Jasnej Górze.

Jak ocenił, obecność przedstawicieli władz państwowych na Jasnej Górze ma wymiar nie tylko symboliczny; to dla nich także zobowiązanie do dbałości o polskie rolnictwo, o warunki życia na wsi, o możliwości zbytu płodów rolnych czy zabezpieczenie rolników na wypadek klęsk naturalnych.

W przemówieniu do uczestników przedpołudniowej sumy dziękczynnej, będącej głównym punktem jasnogórskich dożynek prezydent przytoczył słowa kard. Stefana Wyszyńskiego, że „glebę uprawia się nie tyle przez nawóz, ale przez miłość, głęboką miłość ku ziemi ojczystej i wszystkiego tego, co ją stanowi”.

Jak zaznaczył, kard. Wyszyński, którego beatyfikacja odbędzie się za kilka dni, był nie tylko wspaniałą postacią polskiego Kościoła i Prymasem Tysiąclecia, ale przede wszystkim - wielkim człowiekiem, o którym generał zakonu paulinów, o. Jerzy Tomziński mówił, że jest jasnogórskim prymasem.

„Jasnogórskim prymasem, ponieważ – jak wielokrotnie powtarzał - Matka Najświętsza, ta z Jasnej Góry, była jego sercu i jego życiu szczególnie droga od samego początku. Albowiem wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej i Matki Bożej Ostrobramskiej wisiały nad jego łóżkiem w jego rodzinnym domu i zamykając do snu i otwierając porankiem oczy patrzył na wizerunek – jak mówił – tej ciemnej pani i tej jasnej” – mówił Andrzej Duda.

„Dlatego też wielokrotnie do niej powracał, dlatego też wszystko, co tak ważne w jego życiu duchowym, ale także w życiu duchowym naszej ojczyzny i historii tu właśnie, z Jasną Górą się wiązało” – wskazał prezydent, wspominając śluby biskupie kard. Wyszyńskiego, śluby jasnogórskie narodu polskiego, kulminację obchodów tysiąclecia państwa polskiego oraz obchody tysiąclecia chrztu Polski, a więc przystąpienia Polski do wielkiej rodziny chrześcijańskiego Zachodu.

„Ogromnie się cieszę, że możemy się spotkać wszyscy na tych dożynkach jasnogórskich, w 2021 roku, roku wielkiego prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego - i razem modlić się za ojczyznę, razem dziękować za ten rok, dziękować za plony tak, jak to czynimy co roku, ale w sposób szczególny, pamiętając o jego osobie i modląc się za ojczyznę, za prymasa tysiąclecia, dziękując za jego wstąpienie w poczet błogosławionych, co już wkrótce nastąpi” – podkreślił.

„Jesteśmy tutaj razem - i państwo, przedstawiciele polskich rolników i my - przedstawiciele władz Rzeczypospolitej z ministrem rolnictwa, ze wszystkimi ludźmi władz centralnych, którzy z rolnictwem są związani i którzy troszczą się na co dzień troszczą się o sprawy rolnictwa” – zapewnił Andrzej Duda.

„Ta obecność tutaj jest symbolem, ale ta obecność tutaj wyznacza także i dla nas zobowiązanie do tego, aby dbać o polskie rolnictwo, aby dbać o polskie sprawy, by trzymać rękę na tym, co często nazywa się ekonomicznym pulsem polskiej wsi, aby poprawiać warunki życia na wsi, aby poprawiać warunki gospodarowania, aby troszczyć się o możliwości zbytu płodów rolnych dla rolników, aby troszczyć się o to, by rolnik w jak największym stopniu był zabezpieczony na wypadek klęsk naturalnych” – zaakcentował prezydent.

Podziękował przy tym ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorzowi Pudzie za – jak podkreślił – ważną i oczekiwaną przez rolników zapowiedź stworzenia systemu powszechnych ubezpieczeń rolniczych, które – zaznaczył – będą chroniły każdego i będą powszechnie dostępne.

„To niezwykle ważne; wiedzą o tym wszyscy ci, których kiedykolwiek dotknęły klęski żywiołowe, niszcząc ich plony, niszcząc dorobek często całego roku pracy. Niestety praktycznie każdy rolnik , każdy hodowca i każdy sadownik doznał tego typu wydarzenia w swoim życiu, w swojej pracy na roli, w swojej pracy gospodarczej” – stwierdził.

„Dziękuję za wszystkie działania, które są prowadzone dla polskiego rolnictwa. Tak, monitoruję je, jako Prezydent Rzeczypospolitej, bo jest to dla mnie ważne” - zadeklarował

"Uważam, że to właśnie troską, przede wszystkim troską prezydenta, jest całościowe spojrzenie na Rzeczpospolitą i na tą jej niezwykle ważną część, jaką jest polska wieś. Polska wieś, która jak - wielokrotnie to akcentuję - zapewnia nam, Polakom bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo żywnościowe naszego narodu i naszej ojczyzny, a zarazem ogromnie ważną, coraz bardziej rozrastającą się - ku naszej radości - część polskiego eksportu" – podkreślił.

„Jesteśmy tutaj po to, aby podziękować wszystkim państwu, polskim rolnikom, pokłonić się, ale też po to, aby razem z wami pochylić głowę przed wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej, modląc się za ojczyznę, modląc się za nasz naród, ale też aby pomyślność była też we wszystkich polskich domach, abyśmy mogli spokojnie pracować, spokojnie wychowywać dzieci” – wskazał.

„Niech Pan Bóg błogosławi polskim rolnikom, niech Pan Bóg błogosławi polskiej wsi. Szczęść Boże. Niech żyje Polska” – zakończył Andrzej Duda.

Występujący po prezydencie minister rolnictwa Grzegorz Puda mówił, że wiara i patriotyzm od zawsze były dla rolników największą wartością, która budowała i wzmacniała lokalne więzi. Jak deklarował, chce, aby młodzi ludzie zakładali na wsi rodziny i zostawali rolnikami - dodał.

Puda podkreślił, że polski rolnik to nie tylko mieszkaniec wsi i producent żywności, ale przede wszystkim gospodarz, czyli głowa rodziny, wierny tradycji i wartościom, oddany lokalnej kulturze, właściciel gospodarstwa i ziemi, dla którego rolnika praca na roli to sens życia, pasja i wielki szacunek dla przyrody.

Według Pudy „od czasu wstąpienia do Unii Europejskiej, polska wieś wielokrotnie była lekceważona”, a polscy rolnicy za to, że prowadzili zrównoważoną gospodarkę, zostali ukarani niższymi dopłatami unijnymi” . Jak zaznaczył, kiedy pojawiły się kryzysy, klimatyczny czy pandemii, "okazało się, że to właśnie te małe, polskie rodzinne gospodarstwa rolne stały się alternatywą, stały się zabezpieczeniem w tych trudnych czasach".

"Z ogromną nadzieją patrzę na młode pokolenie. Chcę, aby młodzi ludzie zakładali na wsi rodziny, chcę aby młodzi ludzie zostawali rolnikami i byli z tego dumni. Dziś dla nich walczymy o należne rolnikom godność i szacunek. Dla nich zmieniamy polską wieś" - podkreślił minister rolnictwa.

Jasnogórskie dożynki to jedna z największych i najbarwniejszych uroczystości w częstochowskim sanktuarium. Podczas mszy błogosławione są wieńce żniwne, przynoszone przez ubrane w regionalne stroje delegacje rolników. Dożynki na Jasnej Górze organizowane są od 39 lat; w poprzednich latach w uroczystościach uczestniczyło nawet po kilkadziesiąt tysięcy wiernych.

W tym roku – wobec ograniczeń pandemicznych – na jasnogórskich błoniach zebrało się kilka tysięcy wiernych, rozproszonych na obszernym placu. Jasnogórskie Dożynki oraz uroczystości Pielgrzymki Rolników rozpoczęły się w sobotę wieczorem mszą świętą i Apelem Jasnogórskim.

W Częstochowie trwa też od soboty towarzysząca dożynkom 30. Krajowa Wystawa Rolnicza, której honorowo patronuje prezydent Andrzej Duda. Wystawę zorganizowano wokół Klasztoru Jasnogórskiego - stoiska wystawowe ulokowano na terenie parkingów jasnogórskich, a handlowe, jak w poprzednich latach, w centrum miasta, w Alejach Najświętszej Maryi Panny.