Prezydent podpisał nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii, której celem jest m.in. uregulowanie działalności platform udostępniania video oraz wprowadzenie wykazu usług medialnych na żądanie, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

"Celem ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii jest implementacja do prawa krajowego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1808 z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) ze względu na zmianę sytuacji na rynku" - czytamy w komunikacie.

Implementacja dyrektywy 2018/1808 wymaga nowelizacji ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805) w zakresie:

  • wprowadzenia regulacji dotyczącej działalności platform udostępniania wideo,
  • zmodyfikowania zasad ustalania jurysdykcji względem dostawców usług medialnych,
  • wprowadzenia wykazu audiowizualnych usług medialnych na żądanie,
  • doprecyzowania kompetencji i zasad funkcjonowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, stanowiących m.in. konsekwencję wprowadzenia regulacji w zakresie platform udostępniania wideo,
  • zwiększenia obowiązków informacyjnych dostawców usług medialnych,
  • zmodyfikowania zasad umieszczania przekazów handlowych w usługach medialnych,
  • wprowadzenia zmianw zakresie ochrony konsumentów, w szczególności małoletnich,
  • zmiany zasad promowania i wspierania twórczości europejskiej przez dostawców usług medialnych,
  • rozbudowania obowiązków stosowania udogodnień dla niepełnosprawnych w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie, podano także.

Ponadto nowelizacja zobowiązuje nadawcę programu telewizyjnego posiadającego siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej do dokonywania – ustalanych na podstawie przychodów uzyskiwanych na terytorium RP – wpłat na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, z dniem 1 listopada 2021 r. W drodze wyjątku, przepisy dotyczące udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.