"Zastanawialiśmy, czy nie zwiększyć i jak to zrobić, roli parlamentów narodowych w tej przyszłej formule funkcjonowania Unii Europejskiej" - powiedział Rau na wspólnej konferencji prasowej ministrów po zakończeniu rozmów.

Podkreślił, że strona polska oczekuje od debaty ogólnoeuropejskiej dużo większego zaangażowania obywateli. "Do tej pory UE i jej sposób funkcjonowania, jej instytucje są przede wszystkim częścią doświadczenia polityków, ale te decyzje podejmowane tam przez polityków dotyczą w przytłaczającej większości zwykłych obywateli Unii" - zaznaczył minister.