W rozmowie w TVP1 rzecznik rządu ocenił, że to, co robi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, pokazuje, że mamy do czynienia z "istotnym konfliktem", jeśli chodzi o "próby przechwycenia kompetencji państw członkowskich na poziom Unii Europejskiej".

"Zasadą traktatową Unii Europejskiej jest to, że kompetencje, które nie są powierzone Unii Europejskiej, są kompetencjami krajów członkowskich - i bez wątpienia taką kompetencją niepowierzoną, czyli nadal przypisaną do państw członkowskich, jest kwestia organizacji wymiaru sprawiedliwości" - powiedział Müller.

"Jeżeli ktoś twierdzi, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego miałby doprowadzić do wyjścia Polski z Unii Europejskiej, to się pytam, dlaczego tak się nie stało w przypadku Niemiec, gdzie dokładnie analogiczne orzeczenia były wprowadzone, we Francji, w Czechach, we Włoszech, w ogóle w większości krajów Unii Europejskiej, gdzie badano tego typu kolizję norm" - pytał.

Zdaniem rzecznika rządu w obecnej sytuacji w wielu przypadkach nie chodzi już o spór prawny, a "o pewne rozgrywki o charakterze politycznym", a także "próbę rozpychania się instytucji unijnych poza to, co przyznano im w traktatach".

W środę Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis traktatu unijnego, na podstawie którego Trybunał Sprawiedliwości UE zobowiązuje państwa członkowie do stosowania środków tymczasowych ws. sądownictwa, jest niezgodny z konstytucją. W uzasadnieniu wyroku TK wskazano, że Unia Europejska nie może zastępować państw członkowskich w tworzeniu regulacji dotyczących ustroju sądów i gwarancji niezawisłości sędziów.

Na kilkadziesiąt minut przed wyrokiem TK Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - uwzględniając wnioski Komisji Europejskiej - wydał kolejne postanowienie o środkach tymczasowych ws. polskiego wymiaru sprawiedliwości. Unijny trybunał zobowiązał Polskę do "natychmiastowego zawieszenia" stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Oznacza to, że Polska ma zawiesić działalność Izby Dyscyplinarnej m.in. w sprawach immunitetów sędziowskich.