Zatrzymanemu w środę Bartoszowi K. ma zostać przedstawiony m.in. zarzut poświadczenia nieprawdy w fakturach VAT na łączną kwotę ok. 5,3 mln zł w celu osiągnięcia korzyści majątkowej – przekazała PAP Prokuratura Regionalna w Lublinie. Podejrzewany jest przewodniczącym Rady Fundacji Otwarty Dialog.

Szefową tej fundacji jest wydalona z Polski w 2018 r. Ludmiła Kozłowska, żona zatrzymanego.

Do zatrzymania Bartosza K. doszło w środę na polecenie Prokuratury Regionalnej w Lublinie. Podejrzewany pełni funkcję prezesa zarządu spółki konsultingowej Silk Road Biuro Analiz i Informacji i przewodniczącego Rady Fundacji Otwarty Dialog.

"Bartosz K. usłyszy zarzuty poświadczenia nieprawdy, co do wykonania przez spółkę usług konsultingowych w 46 fakturach VAT wystawionych na rzecz 11 zagranicznych przedsiębiorców, na łączną kwotę około 5,3 mln zł, a także ukrycia przestępnego pochodzenia tych środków finansowych poprzez ich przelanie m.in. na rzecz Fundacji Otwarty Dialog oraz innych ustalonych podmiotów. Zarzuty obejmują działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej" – poinformował PAP rzecznik Prokuratury Regionalnej w Lublinie Karol Blajerski.

Z ustaleń śledczych wynika, że od sierpnia 2012 roku do lutego 2016 roku jako prezes firmy konsultingowej wystawiał faktury VAT z tytułu nieokreślonych usług konsultacyjnych, opisywanych jako "consultancy services", "IT services", "VOIP services". W tym okresie wystawionych zostało 46 faktur na rzecz 11 zagranicznych kontrahentów, opiewających na łączną kwotę około 5,3 mln zł.

Z informacji przekazanych przez rzecznika Prokuratury Regionalnej w Lublinie wynika, że do kontrahentów Bartosza K. należały wyłącznie podmioty z tzw. "rajów podatkowych", takich jak Belize czy Seszele albo przedsiębiorcy jedynie pozorujący działania na rynku gospodarczym i zarejestrowani w wirtualnych biurach.

"Jak ustalono, spółka Bartosza K. w rzeczywistości nie świadczyła usług na rzecz tych kontrahentów ani nie pozostawała z nimi w relacjach gospodarczych. Spółki biorące udział w przestępczym procederze były utworzone przez profesjonalnych pośredników łotewskich i estońskich. Rachunki bankowe tych spółek były prowadzone m.in. na Łotwie, a rzeczywistym beneficjentem ich działalności byli m.in. obywatele Rosji i Ukrainy" - przekazał Blajerski.

Według śledczych, pozyskane od zagranicznych podmiotów środki finansowe w łącznej kwocie około 5,3 mln zł, zostały przelane m.in. na rzecz Fundacji Otwarty Dialog.

"Jak ustalono, przelewy na rzecz fundacji realizował Bartosz K., biorąc tym samym udział w przestępczym procederze prania brudnych pieniędzy, pochodzących z przestępstwa poświadczania nieprawdy w fakturach VAT" – dodał rzecznik Prokuratury Regionalnej w Lublinie.

Akta sprawy liczą prawie 40 tomów. Prokuratura podała, że zgromadzone dowody wskazują, że działalność Bartosza K. była ukierunkowana na czerpanie korzyści majątkowych z zagranicznych źródeł finansowych, pod pozorem działalności związanej z obroną praw człowieka i wolności politycznych oraz swobody działalności gospodarczej.

"Prowadzone w sprawie czynności w dalszym ciągu koncentrują się na procesowym ustaleniu innych źródeł zasilania kont spółek, biorących udział w przestępczym procederze. W tym celu skierowano wnioski o zagraniczną pomoc prawną do Rosji, która jednak do tej pory nie została zrealizowana" – dodał Blajerski.

Jak podał w komunikacie rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Stanisław Żaryn, zatrzymanie Bartosza K. to wynik śledztwa dotyczącego legalności finansowania Fundacji Otwarty Dialog i realizacji operacji finansowych przez zarządzających tym podmiotem. Śledztwo prowadzone jest przez Delegaturę ABW w Lublinie pod nadzorem lubelskiej Prokuratury Regionalnej. Bartosz K. jest pierwszym podejrzanym w śledztwie dotyczącym Fundacji Otwarty Dialog.

Bartosz K. jest aktywistą społecznym i mężem Ludmiły Kozłowskiej, szefowej fundacji Otwarty Dialog, która została wydalona z Polski w 2018 roku. Miało to związek z negatywną opinią w jej sprawie wydaną przez ABW, wynikającą z "poważnych wątpliwości" dotyczących finansowania fundacji.

Bartosz K. był organizatorem misji obserwacji i wsparcia ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego w trakcie EuroMajdanu na przełomie 2013/2014 r. Od 2009 r. zaangażowany we wsparcie na rzecz demokracji, rządów prawa i praw człowieka w krajach byłego ZSRR. Komentator radiowy i telewizyjny.

Fundacja Otwarty Dialog powstała w Polsce w 2009 roku z inicjatywy ukraińskiej studentki i działaczki obywatelskiej Ludmiły Kozłowskiej, która obecnie sprawuje funkcję prezeski. Działania fundacji obejmują ochronę praw człowieka, demokracji i praworządności na obszarze postsowieckim.