Morawiecki, goszcząc w firmie Stellarium w Lubartowie (woj. lubelskie) powiedział, że "inwestycje takie jak ta, rozwijane tu w procesie wsparcia samorządu, powiatów, gmin, mają służyć temu, aby przyciągnąć nowe miejsca pracy".

Według niego duży wpływ na zwiększające się perspektywy w regionie ma droga S19 (odcinek trasy Via Carpatia - PAP). "Trzeba wokół tej drogi tworzyć nowe strefy ekonomiczne, strefy rozwoju, i to jest nasza polityka" - zaznaczył szef rządu.

W opinii Morawieckiego kapitału jest w Polsce coraz więcej. "Polski Ład przyciąga kapitał z zewnątrz. Polski Ład, przez uszczelniony system podatkowy, angażuje wielkie środki budżetowe na innowacje" - mówił.

Reklama

Zdaniem premiera istotna jest jednak również organizacja całego procesu, czyli wiedza i kapitał w taki sposób skonstruowane, aby tworzyć nowe innowacje.

"To jedno z głównych przykazań Polskiego Ładu" - powiedział Mateusz Morawiecki.

Zdaniem premiera Polski Ład ma być kontynuacją Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, która zakładała m.in. ponowne uprzemysłowienie Polski.

Dlatego Polski Ład wspiera inwestycje przemysłowe - zaznaczył. "Polski przemysł plus polskie uczelnie równa się innowacyjność polskiej gospodarki i wyższe wynagrodzenia Polaków, to jest kierunek naszego rozwoju" - mówił Morawiecki.

Jak dodał, Polski Ład przyciąga kapitał i angażuje wielkie środki na innowacje oraz wspiera skok techniczny poprzez robotyzację czy cyfryzację.

Morawiecki powiedział, że na wizytowanych przez niego terenach możliwe jest wydobycie "co najmniej kilkunastu ton bursztynu rocznie".

Firma, którą odwiedził premier, zajmuje się górnictwem i geologią, a także przeróbką surowców naturalnych m.in. przez udostępnianie i eksploatację złóż piasku, glaukonitu i bursztynu.