Senatorowie PiS wystąpią o zwołanie komisji regulaminowej w sprawie o uchylenie immunitetu marszałka Tomasza Grodzkiego - poinformował w poniedziałek wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS). Dodał, że przewodniczący komisji ma obowiązek zwołać posiedzenie na wniosek 1/4 jej składu.

"Senatorowie PiS postanowili pomóc Marszałkowi Tomaszowi Grodzkiemu i złożą stosowne wnioski o zwołanie Komisji Regulaminowej w sprawie o uchylenie mu immunitetu. Zgodnie z Regulaminem Senatu, na wniosek 1/4 składu Komisji, Przewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie!" - napisał Pęk na Twitterze.

Do wpisu wicemarszałek dołączył fragment regulaminu Senatu mówiący, że posiedzenia komisji odbywają się w terminach określonych przez samą komisję lub jej przewodniczącego i że na wniosek marszałka Senatu, Prezydium Senatu lub pisemny wniosek 1/4 ogólnej liczby członków komisji przewodniczący jest obowiązany zwołać posiedzenie w celu rozpatrzenia określonej sprawy.

O złożeniu wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego prokuratura poinformowała 22 marca; wniosek dotyczy "podejrzenia przyjęcia korzyści majątkowych od pacjentów lub ich bliskich w czasie, gdy Tomasz Grodzki był dyrektorem szpitala specjalistycznego w Szczecinie i ordynatorem tamtejszego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej".

Władze Senatu w połowie kwietnia odesłały prokuraturze ten wniosek z wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych. Zdaniem senackich prawników uzasadnienie i treść żądania były niespójne, a wniosek podpisał zastępca prokuratora generalnego, bez zawartego upoważnienia zwierzchnik

Prokuratura Krajowa skierowała do Izby Wyższej uzupełniony wniosek. Według PK, wezwanie do poprawy wniosku jest próbą utrudnienia procedury. Pod koniec kwietnia Tomasz Grodzki powiedział PAP, że poprawiony wniosek "będzie procedowany normalnym trybem, tzn. najpierw ocena, czy spełnia wymogi formalne, a następnie, jeśli wniosek będzie pod tym względem poprawny to trafi do Komisji Regulaminowej".

Grodzki wielokrotnie zapewniał, że formułowane pod jego adresem zarzuty dotyczące korupcji nie mają podstaw. "Nigdy nie uzależniałem żadnej operacji od wpłaty jakiejkolwiek łapówki na moją rzecz" - mówił Grodzki w grudniu 2019 r., gdy tylko pierwsze doniesienia na ten temat pojawiły się w Radiu Szczecin.

Wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu senatora trafia do marszałka Izby, który - po stwierdzeniu przez senackich ekspertów, czy spełnia warunki formalne - kieruje wniosek do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Ta, po zbadaniu wniosku, kieruje do całego Senatu swoją opinię w danej sprawie. Senat podejmuje decyzję dotyczącą immunitetu senatora bezwzględną większością głosów.