Chodzi o projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie programu rządowego "Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm", który w piątek ukazał się w wykazie prac legislacyjnych i programowych na stronie KPRM. Projekt przygotowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

W projektowanej uchwale wskazano, że od jesieni 2020 roku niektóre obszary gospodarki w Polsce zostały w sposób szczególny dotknięte ponownymi ograniczeniami. Jak wskazano, przedsiębiorstwa ponownie znalazły się pod znaczną presją z powodu drugiej fali pandemii, która okazała się znacznie bardziej intensywna niż wiosną ub.r.

Autorzy projektu przypomnieli, że zgodnie z obecnym brzmieniem programu rządowego "Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm" przedsiębiorcy mogli składać wnioski o udzielenie subwencji finansowej od 15 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r., natomiast procedury odwoławcze w ramach Programu mogą trwać do 31 marca 2021 r.

Reklama

Jak dodano, decyzja Komisji Europejskiej z 23 grudnia 2020 r. dotycząca programu rządowego "Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm" przewiduje możliwość wydłużenia okresu udzielania wsparcia w ramach programu, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2021 r., w drodze działania Rady Ministrów.

"Mając na uwadze dużą liczbę zgłoszeń złożonych przez przedsiębiorców w toku postępowania wyjaśniającego, jak również wysoki stopień skomplikowania tych zgłoszeń w zakresie stanów faktycznych i prawnych, konieczne jest wydłużenie terminu udzielania wsparcia w ramach programu" - czytamy na stronie KPRM.

Projekt przewiduje umożliwienie przedsiębiorcom złożenia do 31 marca 2021 r. kompletnego i poprawnie wypełnionego odwołania od wniosku o udzielenie subwencji finansowej złożonego do 28 lutego 2021 r.

Ponadto przedsiębiorcy będą mogli zwrócić się do PFR nie później niż do 15 kwietnia 2021 r. z zapytaniem w ramach postępowania wyjaśniającego dotyczącego wniosku o udzielenie subwencji finansowej albo odwołania, oraz – w przypadku rozstrzygnięcia sprawy przez PFR zgodnego z postulowanym w zapytaniu – umożliwienie złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej albo odwołania w terminie do 22 czerwca 2021 r.

"Biorąc pod uwagę rekomendowane zmiany, udzielanie finansowania programowego nastąpi nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r. Efektem wprowadzonej zmiany będzie umożliwienie rozpatrzenia wszystkich odwołań złożonych przez przedsiębiorców i w konsekwencji umożliwienie skorzystania ze środków programowych większej liczbie przedsiębiorców" - napisano.

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM to I kwartał 2021 r.