Rząd przyjął Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021–2030 - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Realizacja działań zawartych w strategii ma umożliwić osobom z niepełnosprawnościami niezależne życie i pełny udział we wszystkich jego sferach.

Premier na wspólnej konferencji z minister rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg oraz wiceministrem Pawłem Wdówikiem poinformował, że rząd przyjął w we wtorek Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021–2030.

Realizacja działań zawartych w strategii ma umożliwić osobom z niepełnosprawnościami niezależne życie i pełny udział we wszystkich jego sferach, w taki sposób, aby mogły funkcjonować w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi osobami. Celem dokumentu jest również wdrażanie w Polsce postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Zdaniem premiera Morawieckiego strategia ta jest "całościowa i wszechstronna". Poinformował też, że powstawała we współpracy wiceministra i pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Wdówika oraz przedstawicieli środowisk z niepełnosprawnościami.

Mówiąc o niej premier wskazywał na "130 zaplanowanych działań wraz z konkretnymi wskaźnikami". Według niego wskaźniki te pokażą, "czy wypełniamy i kiedy wypełniamy cele tej strategii tak, żeby była jak najbardziej konkretna i realistyczna".

"Pamiętajmy jednak, że choć pieniądze są ważne (dla osób z niepełnosprawnościami - PAP), to równie ważne jest włączenie ich do życia, do edukacji, pracy zawodowej, życia towarzyskiego, artystycznego czy gospodarczego, w szerokim rozumieniu tego słowa" - przekonywał Morawiecki. Dlatego - dodał - "kładziemy nacisk na tę strategię".

"Obecnie współczynnik aktywności zawodowej to nieco powyżej 28 proc. My stawiamy sobie co najmniej 45 proc. za 10 lat i to będzie powyżej średniej bardzo bogatych krajów zachodnich, a więc jest to cel, na ten moment, bardzo ambitny" - podkreślił Morawiecki.

Poinformował, że opracowany zostanie Narodowy program zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. "Nadal będziemy kontynuować poprawę warunków życia, ochrony socjalnej, ochrony społecznej, warunków bytowych osób z niepełnosprawnościami" – dodał premier.

Zapowiedział też, że w obszarze zdrowia "zwiększona zostanie dostępność usług rehabilitacyjnych, pakietów medycznych, usług medycznych". "Pragniemy podjąć kolejne działania, które zwiększą świadomość społeczną. Poprawimy pomoc osobom z niepełnosprawnościami, również na poziomie administracyjnym i koordynacyjnym" – zaznaczył szef rządu.

Szefowa MRiPS stwierdziła na wtorkowej konferencji prasowej, że przyjęta przez rząd Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021–2030 ma "swoją podbudowę opartą w działaniach rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego w ostatnich pięciu latach".

"Od Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, poprzez ustawę o dostępności i Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami będziemy realizowali niezwykle potrzebną politykę dla osób, które potrzebują wsparcia" - podkreśliła minister.

"Dostrzeżenie spraw osób niepełnosprawnych i włączenie osób niepełnosprawnych do funkcjonowania w społeczeństwie jest dla nas wyzwaniem. Dlatego kolejnym krokiem jest Strategia. Ta Strategia wyznacza kierunki, kompleksowość działań, a więc wdrożenie kolejnych mechanizmów strategii, tych osiem filarów, na których strategia jest oparta będzie wyznaczała nasze kolejne działania, kolejne modyfikacje" - powiedziała Maląg.

Jej zdaniem przyjęcie przez rząd Strategii to z jednej strony zamknięcie pewnego etapu, a z drugiej strony - "potężne wyzwania". Maląg poinformowała, że w najbliższych dniach zostaną zaprezentowane projekty ustaw, które będą "zmieniały sytuację osób niepełnosprawnych".

W 2021 r. nakłady na wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów wyniosą ok. 29,63 mld zł i będą o 91 proc. wyższe niż w 2015 r. - poinformował Morawiecki.

"Życie osób z niepełnosprawnościami to bardzo często jest heroiczna przeprawa. To bardzo wiele problemów w każdym dniu ich życia. Bardzo często wiąże się to z niedostępnością różnego rodzaju usług i z bardzo różnymi problemami. Dlatego, mimo tych wielkich przeszkód, musimy przede wszystkim pomagać ludziom z niepełnosprawnościami, żeby w życiu społecznym, zawodowym, mogli uczestniczyć jak najpełniej. To jest dla nas podstawowy wyznacznik skuteczności i wiarygodności naszej polityki w tym obszarze" - powiedział premier.

Morawiecki mówił również o działaniach podejmowanych w ostatnich latach przez rząd na rzecz osób z niepełnosprawnością. Premier przedstawił grafikę, z której wynika, że w 2021 r. nakłady na wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów będą o 91 proc. wyższe niż w 2015 r. (15,5 mld zł w 2015 r i szacunkowo 29,63 mld zł w 2021 r.). Premier zwracał również uwagę na wzrost świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami, m.in. świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego i renty socjalnej.

"Skala wyzwań jest ogromna, ale chcemy, żeby życie osób z niepełnosprawnościami było rzeczywiście łatwiejsze" - podkreślił szef rządu.

"Mam takie doświadczenia w mojej bliskiej rodzinie osób, które mają chyba najwyższy stopień niepełnosprawności, więc te sprawy są mi bardzo dobrze znane, bliskie mojemu sercu, wiem na jakie przeszkody natrafiają takie osoby" - powiedział premier. Podkreślił konieczność wsłuchiwania się w opinie środowiska osób z niepełnosprawnościami. "To jest ważne, żeby wysłuchać, a potem ustalać strategię i tak właśnie teraz zrobiliśmy" - zapewnił.

Strategia na rzecz osób z niepełnosprawnościami to nowy etap w polityce państwa, coś, na co osoby z niepełnosprawnościami bardzo czekały – powiedział na konferencji prasowej wiceminister polityki społecznej Paweł Wdówik.

"Rozpoczynamy nowy etap w polityce państwa. Strategia na rzecz osób z niepełnosprawnościami to jest mapa drogowa dla polityk krajowych. Ona opiera się na wdrożeniu konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, to coś, na co osoby niepełnosprawne bardzo czekały" – powiedział na wtorkowej konferencji wiceminister polityki społecznej i rodziny Paweł Wdówik.

"Jako państwo członkowskie UE przyjęliśmy na siebie zobowiązanie, że ta konwencja znajdzie odzwierciedlenie w naszej polityce krajowej i właśnie to się dzieje" – podkreślił. Dokument na lata 2021-2030 rząd przyjął we wtorek.

Za najważniejszy priorytet strategii wiceminister uznał prawo do niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami.

"Osoba niepełnosprawna nie jest przede wszystkim biorcą świadczeń, kimś, kto się domaga, by się nad nim pochylić. Jest obywatelem, chce żyć na miarę swoich możliwości, a zadaniem państwa jest udzielić wsparcia adekwatnego do potrzeb tej osoby" – podkreślił Wdówik.

W ramach tego priorytetu mają zostać wprowadzone systemowe rozwiązania takie, jak usługi asystenckie i opieka wytchnieniowa, a także wspomagane mieszkalnictwo.

Jako drugim priorytet strategii Wdówik wskazał dostępność obejmującą m.in fizyczną dostępność np. do środków komunikacji, a także edukację.

"Chcemy, żeby edukacja była edukacją włączającą. To nie znaczy, że to jest jakaś ideologia. To znaczy po prostu tyle, żeby dziecko z niepełnosprawnością mogło się uczyć tam, gdzie mieszka i żeby to była nauka na najwyższym poziomie" – powiedział Wdówik.

Trzecim priorytetem strategii zaprezentowanej przez Wdówika jest praca. Wiceminister podkreślił, że obecna ustawa umożliwiająca zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami jest niewystarczająca.

"W XXI wieku potrzebujemy nowego podejścia" – ocenił Wdówik. Zaznaczył, że rozwiązania w tym zakresie są konsultowane z osobami z niepełnosprawnościami i z pracodawcami.

Kolejnym priorytetem strategii są warunki życia i ochrona socjalna. Wdówik zwrócił uwagę, że osoby niepełnosprawne powinny być również w tym zakresie traktowane podmiotowo i powinny same decydować o sobie i swoich świadczeniach. Zwrócił również uwagę na potrzebę przeciwdziałania wykluczeniu opiekunów osób niepełnosprawnych.

Wiceminister podkreślił również znaczenie zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami odpowiedniej należytej opieki zdrowotnej oraz potrzebę likwidacji wkładu finansowego pacjentów w leczenie. Zwrócił również uwagę na problem małej dostępności gabinetów ginekologicznych dla kobiet z niepełnosprawnościami.

Zapowiedziana strategia ma zawierać również działania mające przeciwdziałać wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami i "działania dotyczące koordynacji, związane ze zmianami systemowi".

"Tutaj należy wskazać dwa ważne kroki w obszarze legislacyjnym. Pierwszy to jest zapowiadany krok, jakim jest nowe orzecznictwo o niepełnosprawności (...). Drugi to ustawa o wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych, która docelowo zastąpi ustawę o rehabilitacji i zatrudnieniu" – powiedział Wdówik.