Usprawnienie wydawania decyzji dotyczących należności importowych czy skrócenie procedur wpisywania nielegalnych stron z hazardem do specjalnego rejestru - przewiduje projekt noweli Prawa celnego, który poparła sejmowa komisja finansów.

W czwartek sejmowa komisja finansów rozpatrzyła projekt noweli Prawa celnego oraz niektórych innych ustaw. W trakcie posiedzenia posłowie przyjęli kilka poprawek, które miały głównie charakter precyzujący i redakcyjny. Teraz projekt ustawy trafi do drugiego czytania.

Głównym celem przyszłej noweli jest usprawnienie wydawania decyzji w zakresie należności celnych i podatkowych oraz opłat paliwowej i emisyjnej, które są należne z tytułu importu towarów.

Zgodnie z nowymi przepisami należności celne, należności podatkowe oraz opłaty z tytułu importu towarów będą określone przez naczelnika urzędu celno-skarbowego w jednej decyzji i po przeprowadzeniu jednego i wspólnego dla wszystkich tych należności i opłat jednego postępowania.

Inne zmiany, jakie reguluje projekt, dotyczą m.in. procedur związanych z wpisem do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych czy wpisem na listę agentów celnych.

Projekt obejmuje też zmiany dotyczące gier hazardowych. Przewiduje on m.in. skrócenie procedur wpisywania nielegalnych stron z hazardem do specjalnego rejestru czy zdjęcie części ograniczeń dotyczących wynajmu lokali na salony gier. Skrócony zostanie również okres przechowywania sygnału przechowywania sygnału audiowizualnego z salonów z 3 lat to 12 miesięcy.

Zgodnie z przyszłą nowelą podmioty organizujące gry hazardowe będą przekazywać wymagane prawem informacje (zgłoszenia) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, co ma uprościć i przyspieszyć prowadzenia spraw dotyczących gier hazardowych.

Projekt wprowadza także rozwiązanie dotyczące identyfikacji cudzoziemców do celów podatkowych. Dzięki temu cudzoziemcy zatrudniani w naszym kraju będą mogli uzyskać numer PESEL. Według rządu będzie to korzystne nie tylko dla nich samych, ale i dla płatników ich zatrudniających oraz organów podatkowych - przyczyni się do prawidłowego rozliczenia podatków.

Nowe rozwiązania przewidują ponadto zwrot opłaty paliwowej. Będzie ona zwracana w przypadkach i na zasadach przewidzianych dla zwrotu podatku akcyzowego na wniosek podmiotu uprawnionego do takiego zwrotu. Opłata paliwowa będzie zwracana ze środków wcześniej wpłaconych do funduszy: Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Kolejowego i Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (od 2022 r.).

Informacje o opłacie emisyjnej (w przypadku importu paliw silnikowych) będzie przyjmował naczelnik urzędu celno-skarbowego; dotychczas było to zadanie naczelnika urzędu skarbowego.