Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność decyzji sanepidu o nałożeniu na miasto Ciechanów kary administracyjnej 30 tys. zł w związku z wydarzeniem "Koncertowanie pod blokami" - podał ciechanowski Urząd Miasta. Zapowiedział kroki prawne wobec urzędników, którzy nałożyli karę.

Sprawa dotyczyła kary - według sanepidu, za nieprzestrzeganie zakazu organizowania zgromadzeń w czasie epidemii koronawirusa - w odniesieniu do koncertu, który odbył się w Ciechanowie 2 maja 2020 r. w ramach cyklu wydarzeń muzycznych "Koncertowanie pod blokami".

Jak przekazał Urząd Miasta Ciechanowa, w czwartek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność decyzji organu pierwszej i drugiej instancji, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ciechanowie oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, "w sprawie nałożenia na miasto Ciechanów kary 30 tys. zł w związku z wydarzeniem +Koncertowanie pod blokami+".

Urząd Miasta Ciechanowa ocenił, że "decyzja sądu potwierdza zarzuty miasta o bezprawności działań sanepidu, o wadliwości prawnej przepisów wydanych przez rząd, o naruszeniu przez sanepid przepisów postępowania administracyjnego oraz o politycznych motywach prowadzonych działań". "Miasto podejmie dalsze kroki celem m.in. pociągnięcia do odpowiedzialności państwowych urzędników, którzy wydawali bezpodstawne decyzje w przedmiotowej sprawie" - zapowiedziała w komunikacie ciechanowski samorząd.

Rzecznik prasowa ciechanowskiego Urzędu Miasta Paulina Rybczyńska, odpowiadając na pytanie PAP, dotyczące uiszczonej kary, przekazała, że jeśli po uprawomocnieniu się postanowienia sądu pieniądze te nie wpłyną zwrotnie na konto Urzędu, to wobec sanepidu skieruje on sprawę do komornika celem odzyskania tej kwoty. "Ale sądzimy, że tego rodzaju działania nie będą konieczne" - zaznaczyła Rybczyńska.

W sierpniu 2020 r. Urząd Miasta Ciechanowa zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzję podtrzymującą karę 30 tys. zł, którą nałożył Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ramach postępowania w sprawie organizacji cyklu "Koncertowanie pod blokami", a karę tę podtrzymał następnie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Sanitarny. W odwołaniu ciechanowski samorząd wskazywał m.in. na wadliwe ustalenie organizatora. Zgodnie z przepisami, Urząd Miasta zapłacił karę zaraz po jej nałożeniu.

W decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie z 5 maja 2020 r. o wymierzeniu kary administracyjnej 30 tys. zł na tamtejszy Urząd Miasta wskazano odpowiedzialność osoby prawnej, jaką jest gmina miejska w oparciu m.in. o regulaminy i statut gminy, w tym w zakresie wykonywania działań z obszaru kultury, a także o informacje, że umowy z podmiotami były zawierane właśnie z Urzędem Miasta.

Wymierzając karę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny argumentował, że koncert, który odbył się w Ciechanowie w ramach cyklu "Koncertowanie pod blokami" zgromadził najwięcej widzów, bo ok. 100 osób w przestrzeni między blokami i ok. 50 osób przebywających w pojazdach na pobliskim parkingu i to właśnie stanowiło naruszenie obowiązującego wówczas zakazu organizowania zgromadzeń ludności.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie wskazywał przy tym, że nieprzestrzeganie regulacji, dotyczących zakazu organizowania zgromadzeń w czasie stanu epidemii "mogło doprowadzić do zagrożenia zdrowia i życia wielu osób wskutek niekontrolowanego rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2".

Rzecznik prasowa Urzędu Miasta Ciechanów, potwierdzając w maju 2020 r., że wpłynęła tam decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie wymierzająca gminie miejskiej karę pieniężną w wysokości 30 tys. zł, zwróciła uwagę, że związana jest ona ze zgromadzeniem się osób podczas występu Kasi Kowalskiej 2 maja w ramach cyklu "Koncertowanie pod blokami".

"Sanepid ocenił, iż na terenie pomiędzy blokami było ok. 100 osób, a ok. 50 znajdowało się w samochodach. Podkreślono, że podczas wydarzenia przestrzegano zachowania wymaganej odległości 2 metrów od siebie, ale odległości nie były zachowane, kiedy artystka poprosiła o podejście pod scenę przebywające tam osoby" - napisała wówczas m.in. w stanowisku przesłanym PAP rzeczniczka ciechanowskiego Urzędu Miasta.

Rybczyńska zaznaczyła wtedy, że wstępna analiza decyzji o nałożonej karze wskazywała, że sanepid "wadliwie ustalił organizatora tych wydarzeń, a co za tym idzie decyzja obarczona jest wadą prawną". Jak dodała, organizatorem wydarzeń "była odrębna jednostka organizacyjna, posiadająca osobowość prawną". Oceniła też wówczas, że sanepid z niezrozumiałych względów odstąpił od wymogów związanych z zapewnieniem stronie czynnego udziału w postępowaniu, co - jak wskazała – doprowadziło do niewłaściwego ustalenia stanu faktycznego w tej sprawie.

"W naszej ocenie działania sanepidu są wywołane presją medialno-polityczną, a nie rzetelną analizą wydarzenia (...). W związku z powyższym będziemy składać odwołanie od decyzji" – oznajmiła w stanowisku z maja 2020 r. rzeczniczka ciechanowskiego Urzędu Miasta.

Jak informował wcześniej ciechanowski Urząd Miasta, organizatorem odbywających się od 27 kwietnia 2020 r. wydarzeń muzycznych w ramach cyklu "Koncertowanie pod blokami" był wraz z nim Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej (COEK) STUDIO. Wydarzenia z tego cyklu planowano do 6 maja 2020 r. - po informacjach medialnych o koncercie z 2 maja, w oświadczeniu opublikowanym dzień później na jednym z portali społecznościowych, dyrektor COEK Jolanta Grudzińska, oznajmiła, że pozostałe koncerty nie odbędą się. Wyjaśniła, że formuła "Koncertowania pod blokami" od początku była jasna – "publiczność mieli stanowić mieszkańcy słuchający muzyki z okien, balkonów oraz internauci dzięki transmisji online".