Przyjęciem nowelizacji uchwał Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie programu rządowego "Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm" oraz programu "Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm" planowane jest na I kw.

Planowane jest, by z umorzeń 100% subwencji, otrzymanej w ramach tarczy finansowej 1.0 będą mogli wnioskować także mali i średni przedsiębiorcy, działający w takich branżach jak: - 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia; - 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; - 85.59.A Nauka języków obcych; - 93.12.Z Działalność klubów sportowych; - 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich.

Ponadto mikro, mali i średni przedsiębiorcy także i z tych branż będą także mogli ubiegać się o wsparcie w ramach tarczy 2.0.

Zmiany te zaproponowano "w związku z kontynuowaniem analizy sytuacji przedsiębiorców prowadzących działalność w poszczególnych branżach, oraz konsultacjami z przedsiębiorcami wskazującymi na straty ponoszone wskutek epidemii COVID-19".

Łącznie pomoc ma trafić do przedsiębiorców z ponad 40 branż.