System zdalnej pracy oraz nauki dla urzędników i obywateli (SZPoN) powstanie do września 2021 r. Będzie wspomagał współpracę między urzędami, jak i kontakty między administracją a obywatelami - zapowiedział sekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM Marek Zagórski.

Minister Zagórski poinformował, że prace nad systemem SZPoN rozpoczęły się jeszcze przed pandemią. "Celem tej koncepcji jest opracowanie i wdrożenie jednolitego systemu pracy zdalnej i nauki dla obywateli i urzędników" - powiedział podczas poniedziałkowej konferencji.

Jak wyjaśnił Zagórski, SZPoN będzie składał się z platformy e-learningowej, która pozwoli na szybkie przygotowywanie kursów przez różne podmioty w administracji. "Obserwacje pokazały, że te systemy i różne stosowane obecnie rozwiązania są bardzo rozproszone. Pandemia spowodowała, że również inne elementy, które w pierwszej fazie pracy uznawaliśmy za możliwe do rozpatrzenia w kolejnych krokach stały się ważne, w tym - przede wszystkim platformy do zdalnej pracy" - powiedział minister.

Przygotowywany przez zespół ds. cyfryzacji system ma połączyć rozwiązania do pracy zdalnej dla urzędników z platformą wspomagającą realizację zdalnej edukacji, która docelowo ma być rozciągnięta również na naukę szkolną. Dodatkowo, system ma składać się z platformy usprawniającej komunikację między obywatelami i urzędnikami - zapowiedział sekretarz stanu. Zagórski poinformował ponadto, że SZPoN będzie mógł być integrowany z innymi planowanymi systemami, jak i istniejącymi już usługami cyfrowymi polskiej administracji. Realizacja projektu odbywa się z funduszy europejskich, a finalizacja prac nad nim spodziewana jest do września tego roku.

Obecna na konferencji wiceszefowa MFiPR Małgorzata Jarosińska-Jedynak przypomniała, że według danych GUS w 2019 r. z e-administracji w Polsce skorzystało ponad 40 proc. obywateli. "Minęły czasy, kiedy Polacy niechętnie korzystali z nowych rozwiązań w administracji. E-administracja to wygoda, poprawa jakości usług i zwiększenie dostępu do informacji publicznej" - zaznaczyła. Jej zdaniem polska gospodarka obecnie bardzo szybko się cyfryzuje - "mamy trzynastą pozycję w indeksie cyfryzacji gospodarki, w którym ujmowane jest 90 państw" - powiedziała Jarosińska-Jedynak. Polityk przytoczyła również raport Instytutu Sobieskiego, według którego Polska do 2023 roku może stać się jednym z liderów cyfryzacji.

Wiceminister podkreśliła, że projekt wdrożenia SZPoN będzie miał charakter ogólnopolski. Będzie on realizowany przez KPRM i dzięki temu jej zdaniem ma być spójny z innymi aplikacjami z zakresu e-administracji. Jak zaznaczyła Jarosińska-Jedynak, upowszechnienie się systemu może wpłynąć na zmniejszenie kolejek w urzędach, a także usprawnić komunikację między administracją i obywatelami, jak i umożliwić współpracę zdalną urzędników przy jednoczesnym podnoszeniu kompetencji obywateli w ramach platformy e-learningowej.

"To dzięki cyfryzacji mogliśmy podczas pandemii spotykać się, robić zakupy czy załatwiać sprawy w urzędach" - przypomniała Jarosińska-Jedynak.