W 2020 r. założono o niemal 14 proc. mniej jednoosobowych działalności gospodarczych w stosunku do 2019 r. Firmy takie zarejestrowało 263,6 tys. osób, przed rokiem zaś 305,9 tys. - wynika z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej (COIG).

Według szacunków COIG w 2020 r. mniejsza o prawie 14 proc. liczba nowych zarejestrowanych jednoosobowych działalności gospodarczych to skutki pandemii koronawirusa, która zdominowała ubiegłoroczny krajobraz gospodarczy. Ubiegłoroczna liczba nowych firm tego rodzaju to również spadek o 18,4 proc. w stosunku do roku 2018, kiedy jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowało 323,1 tys. osób. To zdaniem analityków najniższy wskaźnik indywidualnej formy działalności od ponad dekady.

Spadek rejestracji nowych jednoosobowych działalności gospodarczych oznacza braki w sektorze specjalistów często pracujących w modelu B2B, którzy nie podejmują zatrudnienia w oparciu o inne formy umów. To właśnie oni najczęściej w ubiegłym roku decydowali się na założenie jednoosobowej firmy.

Z danych Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) wynika, że w 2020 r. zarejestrowano 47,2 tys. spółek, czyli niewiele mniej niż w roku 2019 (48,1 tys.). Liczba firm zarejestrowanych w ubiegłym roku przewyższa wskaźnik z roku 2018 (45,1 tys.) oraz z roku 2017 (46,5 tys.). Dużym zainteresowaniem według analityków w ubiegłym roku cieszyły się tzw. spółki specjalnego przeznaczenia, czyli spółki celowe, ukierunkowane głównie na usługi doradcze i profesjonalne.

Młode firmy powstały przede wszystkim w sektorach działalności profesjonalnych, naukowych oraz technicznych. Z tego segmentu zarejestrowano łącznie 7,7 tys. nowych podmiotów. W okresie pandemii koronawirusa handel znalazł się na drugim miejscu z wynikiem 7,6 tys. nowych firm, a na trzecim - budownictwo, w ramach którego powstało 6,7 tys. nowych działalności.

W branży hotelarstwa i gastronomii mimo dominujących w roku 2020 obostrzeń sanitarnych powstało blisko 2 tys. nowych podmiotów.

Miastem, w którym powstało najwięcej nowych firm była Warszawa (12,1 tys. zarejestrowanych spółek). Na drugim miejscu uplasował się Wrocław (2,7 tys. nowych podmiotów), a na trzecim - Kraków. W stolicy Małopolski powstało 2,6 nowych firm.