Jutro w Pałacu Prezydenckim ma się odbyć spotkanie na szczycie - ustalił DGP.

Ze strony Pałacu weźmie w nim udział prezydent Andrzej Duda, szef jego gabinetu Paweł Szrot, szefowa kancelarii Grażyna Ignaczak-Bandych, doradca prezydenta do spraw klimatu i środowiska Paweł Sałek. Ze strony rządu ma się pojawić premier Mateusz Morawiecki, szef Kancelarii Michał Dworczyk, szef Komitetu Stałego Łukasz Schreiber, Pełnomocnik ds. leśnictwa i łowiectwa Edward Siarka. Możliwy jest też udział ministra klimatu Michała Kurtyki.

Spotkanie ma dotyczyć m.in. prac nad nową ustawą działową, którą w miniony piątek zawetował prezydent. Oficjalnie prezydent nie podpisał jej z trzech powodów. Jako pierwszy wskazał niezagwarantowanie głowie państwa 21 dni na podpisanie ustawy i niedochowanie odpowiedniego vacatio legis. Druga kwestia to zasadność wyodrębnienia z działu administracji rządowej “środowisko” nowego działu “leśnictwo i łowiectwo” i przekazanie go pod nadzór resortu rolnictwa. Trzeci argument to zmiana powodująca włączenie do korpusu służby cywilnej osób zajmujących stanowiska podsekretarza stanu. Wiązało się z tym podniesienie uposażeń części podsekretarzy stanu.