Funkcjonowanie dopłat do oprocentowania kredytów dla firm, które znalazły się w trudnej sytuacji na skutek COVID, ma być wydłużone - wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu. Umowy kredytu z dopłatami będą mogły być zawierane do 30 czerwca br.

Ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 wprowadziła dopłaty do udzielanych przedsiębiorcom kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych w złotych. Na podstawie tej ustawy, umowy kredytu z dopłatami mogły być zawierane do 31 grudnia 2020 r.

Projekt zamieszczony w wykazie prac legislacyjnych wydłuża możliwość zawierania umów do 30 czerwca br. Jak podano, w konsekwencji wydłużyłoby to okres stosowania dopłat do czerwca 2022 r., a w przypadku kredytów dla przedsiębiorców wykonujących jako przeważającą działalność gospodarczą szczególnie dotkniętą COVID-19 – do 30 czerwca 2023 r.

Projekt zakłada, że przedsiębiorcy z branż, które będą określone w rozporządzeniu, będą mogli ubiegać się o udzielenie kredytów ze 100-proc. dopłatą do oprocentowania. Wstępnie wskazano, że na liście znajdą się branże związane z transportem, turystyką, gastronomią, hotelarstwem, kulturą, rozrywką, sprzedażą odzieży lub sprzedażą na targowiskach. Dopłaty do całości odsetek będą stosowane do kredytów udzielonych na podstawie umów zawartych od dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy, a także do kredytów udzielonych wcześniej, jeżeli umowy zostaną dostosowane do warunków określonych w ustawie.

W uzasadnieniu projektu napisano, że dopłaty okazały się przydatnym rozwiązaniem, pomagającym utrzymać płynność finansową firm. Dlatego też potrzebne jest przedłużenie możliwości zawierania umów kredytu z dopłatami. "Pogorszenie kondycji finansowej wielu przedsiębiorstw mierzonej spadkiem sprzedaży może być widoczne dopiero w 2021 r. podczas przygotowywania sprawozdań finansowych. Przewiduje się wówczas pogorszenie ratingów firm i zwiększenie zapotrzebowania na środki z zewnętrznych źródeł finansowania" - podkreślono.

Do 1 grudnia 2020 r. wartość kredytów z dopłatami do oprocentowania wyniosła 444 mln zł. Wartość prognozowanych dopłat do oprocentowania to 1,4 mln zł na 2020 r. i 4,3 mln na 2021 r.