Od 1 stycznia 2021 r. obywatele Wielkiej Brytanii oraz członkowie ich rodzin mieszkający w Polsce mogą składać wnioski o wydanie nowych dokumentów pobytowych. Będą one potwierdzały korzystanie z uprawnień beneficjenta Umowy Wystąpienia przy przekraczaniu granic i podczas pobytu w Polsce.

Jak zaznaczył w rozmowie z PAP wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji Bartosz Grodecki rząd przeprowadził nowelizację tzw. ustawy o wjeździe na terytorium RP (...) przed terminem brexitu. Wydano również niezbędne rozporządzenia wykonawcze do ustawy.

Wiceszef MSWiA podkreślił, że zgodnie z przepisami obywatele Wielkiej Brytanii mają rok na wymianę dokumentów pobytowych. Dodał, że ze względu na dość niewielką grupę Brytyjczyków w Polsce oraz dzięki przeprowadzonej przez Urząd do Spraw Cudzoziemców serii spotkań informacyjnych proces wymiany dokumentów powinien przebiegać sprawnie.

Reklama

"W Polsce przebywa nieco ponad 6 tys. Brytyjczyków. To nie jest duża grupa, dlatego nie spodziewamy się tłumów w urzędach wojewódzkich" - zaznaczył.

Reklama

Grodecki podkreślił również, że jeśli jakaś część Brytyjczyków nie dotrzyma terminu wymiany dokumentów, to będą one również wymieniane w przyszłym roku, ale będzie się to wiązało z koniecznością złożenia dodatkowych wniosków.

Od 1 stycznia 2021 r. obywatele Wielkiej Brytanii i członkowie ich rodzin będą posiadać prawo pobytu w Polsce co do zasady na dotychczasowych warunkach jeśli korzystali z prawa pobytu przed zakończeniem okresu przejściowego oraz w dalszym ciągu mieszkają w kraju.

Jak zaznaczył w rozmowie z PAP rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak, dla nabycia i zachowania uprawnień beneficjenta Umowy Wystąpienia istotna będzie ciągłość pobytu bezpośrednio przed upływem okresu przejściowego oraz po jego upływie. Bezwarunkowe pobyty do 3 miesięcy będą także uwzględniane.

"Obywatele Zjednoczonego Królestwa nie musieli przebywać w Polsce w dniu 31 grudnia 2020 r., aby posiadać uprawnienia pobytowe na podstawie Umowy Wystąpienia. Dopuszczalne są nieobecności jakie mają zastosowanie do celów nabycia prawa stałego pobytu" - zaznaczył. Dodał, że zasada ta będzie miała zastosowanie także do oceny ciągłości pobytu w Polsce po upływie okresu przejściowego.

"W zakresie wydawania dokumentów pobytowych beneficjentom Umowy Wystąpienia stosowany będzie system deklaratoryjny. Nie będzie obowiązku uzyskania nowego statusu oraz dokumentu, jako warunku legalnego pobytu w Polsce. Osoby kwalifikujące się do prawa pobytu na tej podstawie będą natomiast uprawnione do otrzymania dokumentu pobytu zawierającego oświadczenie, że został wydany zgodnie z Umową Wystąpienia" - poinformował rzecznik UdSC.

Urząd do Spraw Cudzoziemców zaleca jednak, aby wszyscy beneficjenci Umowy Wystąpienia uzyskali nowe dokumenty pobytowe. Jak wskazuje rzecznik UdSC, ich posiadanie ułatwi korzystanie z uprawnień beneficjenta przy przekraczaniu granic i podczas pobytu na terytorium Polski.

UdSC przypomina, że dokumenty pobytowe wydane obywatelom Zjednoczonego Królestwa i członkom ich rodzin przed końcem 2020 r. zachowają ważność przez okres na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r. Natomiast zezwolenia na pobyt stały udzielone na podstawie ustawy o cudzoziemcach zachowują ważność bezterminowo.

Jak zaznacza UdSC, wniosek dotyczący wydania dokumentu pobytowego należy złożyć osobiście, w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce pobytu. Obowiązują dedykowane dla beneficjentów Umowy Wystąpienia formularze dotyczące danej procedury. Uzyskanie dokumentów pobytowych jest wolne od opłat.

Z danych przekazanych PAP przez UdSC wynika, że obecnie nieco ponad 6,6 tys. obywateli Wielkiej Brytanii posiada zarejestrowany pobyt lub dokument potwierdzający prawo stałego pobytu w Polsce. Najwięcej osób zarejestrowało swój pobyt w województwach: mazowieckim (2,3 tys. os.), małopolskim (1,1 tys. os.), dolnośląskim (0,6 tys. os.), śląskim (0,5 tys. os.), oraz pomorskim (0,5 tys. os.).