Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau wręczył w środę dwie nominacje ambasadorskie. Krzysztof Krajewski obejmie stanowisko ambasadora RP w Rosji, a Lucjan Karpiński - w Jordanii - poinformowało MSZ.

Informacje o nowych nominacjach ambasadorskich resort dyplomacji podał w środę na Twitterze. "Krzysztof Krajewski obejmie stanowisko Ambasadora RP w Rosji; Lucjan Karpiński obejmie stanowisko Ambasadora RP w Jordanii" - przekazało MSZ.

Krzysztof Krajewski od 1993 zawodowo związany jest z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Od 1998 pełnił funkcję konsula generalnego RP w Warnie. W latach 2003–2005 pełnił obowiązki dyrektora w Sekretariacie Ministra w MSZ w randze ambasadora tytularnego.

W 2005 roku objął stanowisko ambasadora RP w Azerbejdżanie. Po pięciu latach kierowania placówką w Baku powrócił do kraju. Objął stanowisko dyrektora Protokołu Dyplomatycznego MSZ. W lipcu 2014 r. odebrał nominację na urząd ambasadora Polski w Bułgarii. Odwołano go z tej funkcji we wrześniu 2018 r. Po powrocie do Polski ponownie został dyrektorem Protokołu Dyplomatycznego MSZ.

Lucjan Karpiński od 2008 pracuje w MSZ i w ramach tej pracy przeszedł wszystkie szczeble kariery. Zajmował się m.in. ewakuacją Polaków z miejsc zagrożonych konfliktami, problemami wynikłymi z bankructw biur podróży oraz pomocą Polakom znajdującym się w trudnej sytuacji za granicą.

Karpiński był na placówce w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie zajmował się sprawami ekonomicznymi będąc jednocześnie zastępcą konsula.

Podczas październikowego posiedzenia sejmowej komisji, która opiniowała jego kandydaturę, Karpiński podkreślał, że choć Jordania jest krajem stosunkowo bezpiecznym w regionie, to jego stosunki z sąsiadami bywają napięte, państwo ma też problemy strukturalne oraz związane z obecnością licznych uchodźców z Syrii i Palestyny. Mówił o znaczeniu tego kraju dla bezpieczeństwa regionu. Zapewniał, że jako ambasador będzie dążył do pogłębiania i wzmacniania stosunków dwustronnych. Zapowiedział, że będzie zabiegał o to, aby w Polsce złożyli wizytę król Jordanii Abdullah II oraz szef jordańskiego MSZ.