Miasto ogłosiło we wtorek po raz kolejny przetarg na przeprowadzenie audytu procesu reprywatyzacji nieruchomości w mieście - poinformował PAP rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk. W poprzednim przetargu wpłynęła jedna oferta, jednak miasto ją odrzuciło.

Ogłoszenie ws. nowego przetargu pojawiło się we wtorek po południu na miejskich stronach internetowych.

Podobnie jak w poprzednim przetargu, szacunkowa wartość zamówienia to 800 tys. zł netto, a jego przedmiot to "ocena działań w zakresie procesu reprywatyzacji w mieście stołecznym Warszawie w latach 1990-2016".

Zgodnie z ogłoszeniem ws. przetargu oczekiwany przez miasto przedmiot zamówienia powinien obejmować w szczególności m.in.: "analizę dokumentacji co najmniej 100 postępowań z lat 1990-2016 (w tym ocenę wybranych postępowań reprywatyzacyjnych pod kątem występujących w nich ewentualnych nieprawidłowości, ich przyczyn i skutków), które dotyczą zwrotu nieruchomości lub wypłaty odszkodowań za nieruchomości".

Miasto chce szczególnego uwzględnienia spraw z obszaru Śródmieścia i dawnej Gminy Centrum, w tym postępowań, których stronami byli nabywcy roszczeń. Warunek, jaki miasto stawia przed potencjalnym wykonawcą audytu, to wykonanie co najmniej dwóch usług - ocenę prawidłowości funkcjonowania jednostki administracji publicznej i doradztwo świadczone na rzecz administracji publicznej.

Kryteria oceny ofert to w 50 proc. cena, a w 50 proc. "opis sposobu realizacji zamówienia".