Do stołecznego ratusza wpłynęły dwie oferty na przeprowadzenie audytu procesu reprywatyzacji warszawskich nieruchomości; teraz będą analizowane - poinformował w poniedziałek PAP rzecznik ratusza Bartosz Milczarczyk. To druga próba wyłonienia przez miasto wykonawcy audytu.

W poprzednim przetargu wpłynęła jedna oferta, jednak miasto ją odrzuciło. Kolejne postępowanie przetargowe ratusz ogłosił 22 listopada, firmy miały czas na składanie ofert do poniedziałku.

Milczarczyk powiedział, że do miasta wpłynęły dwie oferty. Kwota za wykonanie audytu w obu przypadkach mieści się w maksymalnej wysokości przewidzianej przez władze Warszawy, czyli ok. 800 tys. zł netto. Teraz oferty będą analizowane pod kątem formalnym - zaznaczył.

Przedmiotem zamówienia oczekiwanym przez miasto jest "ocena działań w zakresie procesu reprywatyzacji w mieście stołecznym Warszawie w latach 1990-2016".

Reklama

Zgodnie z ogłoszeniem ws. przetargu miasto oczekuje m.in.: "analizy dokumentacji co najmniej 100 postępowań z lat 1990-2016 (w tym oceny wybranych postępowań reprywatyzacyjnych pod kątem występujących w nich ewentualnych nieprawidłowości, ich przyczyn i skutków), które dotyczą zwrotu nieruchomości lub wypłaty odszkodowań za nieruchomości".

Reklama

Miasto chce szczególnego uwzględnienia spraw z obszaru Śródmieścia i dawnej Gminy Centrum, w tym postępowań, których stronami byli nabywcy roszczeń. Warunek, jaki miasto stawia przed potencjalnym wykonawcą audytu, to wykonanie co najmniej dwóch usług - dokonanie oceny prawidłowości funkcjonowania jednostki administracji publicznej i doradztwo świadczone na rzecz administracji publicznej. Każda o wartości co najmniej 250 tys. zł brutto.

Kryteria oceny ofert to w 50 proc. cena, a w 50 proc. "opis sposobu realizacji zamówienia". Miasto wymaga od zainteresowanych firm wykazania, że dysponują, co najmniej dziesięcioma osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, w tym co najmniej pięcioma analitykami/audytorami.

Ratusz wymaga także, aby audyt był realizowany przez osoby, co do których "nie zachodzi podejrzenie konfliktu interesów, tzn. żadna z osób działających w imieniu wykonawcy, ani żadna z osób wskazanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia nie uczestniczyła w okresie po 1 stycznia 2003 roku i nie uczestniczy obecnie w postępowaniu reprywatyzacyjnym prowadzonym przeciwko Warszawie, zarówno jako strona i/lub pełnomocnik, oraz nie jest zaangażowana w jakikolwiek konflikt powstały na tle lub w związku z postępowaniami reprywatyzacyjnymi prowadzonymi w m.st. Warszawie".

Firma wybrana w przetargu będzie miała na wykonanie audytu trzy miesiące od daty udzielenia zamówienia.

Po raz pierwszy urząd miasta rozpoczął poszukiwania wykonawcy audytu 9 września. Wówczas oczekiwał, że do 19 grudnia br. analizie będzie poddana dokumentacja co najmniej 100 postępowań.

Miasto precyzowało wówczas również, że ocena środowiska wewnętrznego w urzędzie miasta będzie obejmowała podział kompetencji i obowiązków oraz zakresu odpowiedzialności, dotyczących postępowań reprywatyzacyjnych.

W pierwszym przetargu wpłynęła tylko jedna oferta na przeprowadzenie audytu, jednak nie spełniała wymagań miasta, ponieważ - jak wyjaśniał ratusz - firma "nie udokumentowała w sposób odpowiedni, odpowiedniego doświadczenia przy realizacji dużych zadań".

Wokół procesów reprywatyzacyjnych zrobiło się głośno, gdy pod koniec sierpnia w "Gazecie Wyborczej" ukazał się artykuł nt. okoliczności reprywatyzacji działki obok Pałacu Kultury i Nauki, pod dawnym adresem Chmielna 70. Miasto zwróciło ją w 2012 r. w prywatne ręce - trzech osób, które nabyły roszczenia od spadkobierców - mimo że wcześniej b. współwłaścicielowi nieruchomości, obywatelowi Danii, przyznano za nią odszkodowanie na podstawie umowy międzynarodowej.

W związku ze sprawą Chmielnej 70 i reprywatyzacji zlikwidowano Biuro Gospodarki Nieruchomościami w warszawskim ratuszu. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz dyscyplinarnie zwolniła urzędników, którzy zajmowali się reprywatyzacją działki przy Chmielnej 70. Odwołani zostali też wiceprezydent Jarosław Jóźwiak, któremu podlegało Biuro Gospodarki Nieruchomościami oraz wiceprezydent Jacek Wojciechowicz, który zajmował się inwestycjami w mieście.

Na początku września na polecenie ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego powołano łącznie trzy zespoły prokuratorskie do spraw warszawskiej reprywatyzacji: w prokuraturach regionalnych - wrocławskiej i warszawskiej oraz w Prokuraturze Krajowej.

Ponadto w resorcie sprawiedliwości przygotowano projekt ustawy na mocy, której powołana ma zostać komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji. W ubiegłym tygodniu prace nad tym projektem rozpoczął Sejm.