Więcej spraw załatwianych online, więcej czasu dla obywateli i krótsze kolejki w urzędach to m.in. efekty działań resortu cyfryzacji z ostatniego roku - powiedziała we wtorek minister cyfryzacji Anna Streżyńska podczas konferencji podsumowującej dotychczasową pracę gabinetu Beaty Szydło.

"Cyfryzacja jest wszędzie, w każdej naszej dziedzinie życia i każdej dziedzinie gospodarki. Cyfryzacja to oszczędności, rozwój gospodarczy, nasz rozwój osobisty, uczestnictwo społeczne; to również mniej papierów w administracji, więcej naszego wolnego czasu na inne czynności" - podkreśliła minister.

"Zaczęliśmy od zaoferowania obywatelom niezawodnej usługi 500+, świadczenia wychowawczego online. I jaki jest konkret? Ponad pół miliona wniosków złożonych w sieci, korzyść dla tych młodych rodzin: 20 minut - tyle czasu zajmuje przejście przez te wszystkie formalności bez wychodzenia z domu, przez internet, w czasie poobiedniej drzemki niemowlaka" - powiedziała Streżyńska.

"Żeby korzystać w pełni z usług cyfrowych, potrzebna jest każdemu z nas cyfrowa tożsamość. Dziś już możemy ją otrzymać bez zbędnych procedur i bez wychodzenia z domu. Konkret to 25 tys. profili zaufanych, założonych w ciągu pierwszych 10 dni funkcjonowania tej nowej cyfrowej usługi i korzyść - więcej spraw załatwianych online, więcej czasu dla obywateli i krótsze kolejki w urzędach" - mówiła minister.

Przypomniała też, że usługi mogą być świadczone cyfrowo, o ile rozwinięta jest sieć szerokopasmowa. "Konkret to przyjęta jednogłośnie w drugiej połowie 2016 roku ustawa o wspieraniu inwestycji szerokopasmowych; korzyść zarówno dla inwestorów, jak i dla klientów: to likwidacja barier inwestycyjnych i stworzenie szerokich instrumentów wsparcia dla rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych" - zaznaczyła minister.

Jak podkreśliła, MC koncentruje się także na likwidacji białych plam w dostępie do internetu szerokopasmowego i włączeniu wszystkich szkół w Polsce do szybkiego internetu. "Konkret to zakończony już pilotaż w 20 szkołach na Mazowszu i na Podlasiu, rozpoczęcie podłączania 15 tys. szkół do sieci szybkiego internetu - wszystkich, które nie są do tej pory włączone" - mówiła minister. Poinformowała, że proces zakończy się w 2018 r.

Zapowiedziała, że będzie też kolejny etap dystrybucji środków finansowych na wypełnienie białych plam internetowych, co m.in. pozwoli na zaoferowanie dzieciom nowoczesnych platform edukacyjnych.

"Gdy już mamy sieci, możemy dzieciom zaoferować także naukę programowania. Konkret to jest 124 mln zł wydane przez Ministerstwo Cyfryzacji na podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania i na naukę programowania w klasach od 1 do 3 w obszarach wiejskich i w gminach miejsko-wiejskich. Korzyść: dzieci otrzymują szansę dostępu do edukacji na europejskim i światowym poziomie" - powiedziała Streżyńska.

Jak podkreśliła, sieci - zwłaszcza te, w których działają dzieci - muszą być bezpieczne. Przypomniała, że w tym celu powołano centrum ostrzegania i reagowania na incydenty w sieci, czynne 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. "Korzyść to wyższy poziom bezpieczeństwa państwa, obywateli i przedsiębiorców" - wskazała minister.

"Usługi cyfrowe są świadczone z wykorzystaniem ważnych systemów informatycznych państwa. Konkret to przeprowadzana przez cały rok naprawa tych systemów i rejestrów państwowych oraz znanego systemu dostępu do usług cyfrowych ePUAP. Korzyść to lepszy przepływ informacji między instytucjami państwa i większa dostępność do usług cyfrowych dla obywateli" - wymieniała.

Szefowa resortu cyfryzacji zauważyła też, że aby planować cyfrową przyszłość państwa, niezbędny jest dokument strategiczny, który określi zasady cyfryzacji dla dobra obywateli, dla dobra przedsiębiorców i dla obniżenia kosztów administracji.

"Konkret to przyjęcie przez rząd teraz, jesienią tego roku Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa jako programu rządowego. Korzyść to koniec z nieskoordynowanymi wydatkami na IT, nieuzasadnionymi, wysokimi, ponoszonymi przez państwo kosztami na informatyzację. Jeden resort, czyli Ministerstwo Cyfryzacji, jest odpowiedzialny od tej pory za państwowe IT, zarządza dostarczaniem usług cyfrowych dla obywateli" - podkreśliła.

Przypomniała też, że w cyfrowych rejestrach i bazach danych przechowywane są różnorodne dane sfinansowane ze środków publicznych. "Zapłacili za nie obywatele ze swoich podatków. Konkret, który zaoferował rząd, to ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji publicznych, przyjęta w pierwszej połowie tego roku, pierwszy rządowy hackathon, podczas którego dane publiczne były wykorzystywane przez biznes i organizacje pozarządowe do stworzenia użytecznych aplikacji, i rządowy program otwierania danych publicznych, przyjęty w trzecim kwartale tego roku. Korzyść to stworzenie do 2020 roku nowych miejsc pracy i rynku usług o wartości ponad 1 mld euro" - dodała.

"Ten rok w cyfryzacji to był dobry rok" - podsumowała minister Streżyńska.