Przyjęcie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów może dać ponad 108 mld zł dodatkowych dochodów budżetowych w 10 lat - wynika z oceny skutków regulacji do projektu ustawy.

"Oczekuje się, że wejście w życie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, poprzez możliwość lepszego typowania do kontroli, przyczyni się do uszczelnienia systemu podatkowego w zakresie dochodów budżetu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Skumulowany efekt wprowadzenia ustawy w ciągu 10 lat może przynieść ok. 108.467,5 mln zł dodatkowych dochodów budżetowych z tytułu podatku od towarów i usług" - napisano.

Projekt ustawy o systemie monitorowania przewozu towarów stanowi w części regulację komplementarną dla tzw. pakietu paliwowego przyjętego ustawą z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Celem projektowanych przepisów jest uregulowanie w ustawie funkcjonowania systemu monitorowania przewozu niektórych towarów, w tym wyrobów akcyzowych na terytorium kraju (także w "tranzycie"), których przewóz ma być rejestrowany i nadzorowany elektronicznie za pomocą systemów satelitarnych. (PAP)