Konstytucja dla biznesu, pakiet 100 zmian dla firm, pozyskanie kolejnych dużych inwestorów, powołanie instytucji do realizacji tzw. planu Morawieckiego, czy przyspieszenie wydatkowania funduszy UE z obecnej perspektywy - to dorobek pierwszego roku działania Ministerstwa Rozwoju.

Cieniem na sytuacji gospodarczej naszego kraju kładzie się natomiast kwestia inwestycji, a co za tym idzie mniejszy niż planowany wzrost PKB (pierwotnie planowano na 2016 r. 3,8 proc.).

"Jesteśmy rzeczywiście dzisiaj w takim dołku inwestycji publicznych, które w przyszłym roku bardzo wyraźnie odbiją. Co do tego, w jaki sposób to się przełoży na wzrost PKB, to trzymamy się tych prognoz, które są założone w ramach budżetu państwa, czyli w tym roku zrewidowany wzrost PKB na poziomie 3,4 proc., a w przyszłym – 3,6 proc." - mówił niedawno wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. "W przyszłym roku, jestem przekonany, że nastąpi odbicie inwestycji w sektorze budowlanym i podsektorach szeroko rozumianego sektora administracji publicznej" - wskazał.

Nasz kraj cały czas zmaga się też z deflacją, jednak, według Morawieckiego, "ważne z punktu widzenia budżetu jest to, że odbija inflacja".

Informację nt. planowanych rozwiązań do uregulowania w ramach "Pakietu Konstytucji Biznesu" Morawiecki ma przedstawić na wtorkowym posiedzeniu rządu. Sam dokument ma być zaprezentowany podczas kongresu 590, który odbędzie się w czwartek i piątek w Rzeszowie. "Konstytucja dla biznesu" ma ustanowić podstawowe zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej oraz usprawnić relacje z urzędami, zastępując obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej nowym aktem prawnym prawa gospodarczego. Zapowiadając w ubiegłym tygodniu przedstawienie "Konstytucji dla biznesu", Morawiecki podkreślał, że będzie to pakiet ustaw, którego rdzeniem będzie nowa, prowolnościowa ustawa określająca zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Z kolei pakiet 100 zmian dla firm ma na celu usunięcie konkretnych barier w prawie, które stoją na przeszkodzie w rozwoju przedsiębiorstw. Jeden z projektów ustaw realizujących pakiet, dotyczący poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, w minionym tygodniu został przyjęty przez rząd. Kolejne projekty, w tym tzw. pakiet wierzycielski (chodzi o usprawnienie dochodzenia należności i zapobieganie zatorom płatniczym), przyjął już Stały Komitet RM i czekają one na rozpatrzenie przez rząd.

Niektóre inne zmiany planowane w ramach pakietu to: sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej (m.in. niezakłócone funkcjonowanie jednoosobowej działalności gospodarczej po śmierci właściciela), czy skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja (m.in. krótszy okres przechowywania akt osobowych i dokumentacji pracowniczej po zakończeniu stosunku pracy - 10 lat zamiast obecnych 50).

Elementem rocznego dorobku MR jest również nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych, która weszła w życie pod koniec lipca. W założeniu resortu stanowi ona pierwszy etap przekształcania systemu zamówień publicznych w silny instrument realizacji polityki gospodarczej i społecznej państwa. Nowela przewiduje m.in.: odchodzenie od kryterium najniższej ceny w przetargach, ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorstw, uwzględnienie punktów za innowacyjność i klauzul społecznych, premiowanie przedsiębiorców zatrudniających na umowę o pracę.

Kolejny segment działań resortu rozwoju dotyczy inwestycji. W październiku Morawieckiemu udało się zakończyć negocjacje dotyczące lokalizacji w Jaworze (Dolnośląskie) fabryki silników koncernu Daimler. Inwestor ma wyłożyć na budowę fabryki silników ok. 500 mln euro i stworzyć tam kilkaset nowych miejsc pracy.

Na początku października LG Chem ogłosił decyzję o rozpoczęciu budowy pierwszej w Europie fabryki, w której będą masowo produkowane baterie do samochodów elektrycznych. Inwestycja, o wartości ponad 1,3 mld zł, powstanie w podwrocławskiej gminie Kobierzyce, a jej efektem będzie m. in. ponad 700 nowych miejsc pracy.

Także w październiku we Wrześni (Wielkopolskie) otwarto nową fabrykę koncernu Volkswagen. Od 2018 r. zakład będzie produkował rocznie 100 tys. sztuk nowej wersji dostawczego Volkswagena Craftera. Fabryka będzie zatrudniała ok. 3 tys. osób; całkowita wartość inwestycji wyniosła 800 mln euro.

Z kolei pod koniec lipca IFA Rotarion (producent półosi napędowych) rozpoczął inwestycję w Ujeździe (woj. świętokrzyskie) o wartości 100 mln euro, która docelowo stworzy 400 miejsc pracy.

O inwestycjach na Dolnym Śląsku wartych 650 mln zł poinformowała także Toyota. W ciągu dwóch lat koncern ma rozbudować fabryki w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach. Będą tam produkowane m.in. przekładnie do napędów hybrydowych oraz nowe silniki. W miniony czwartek wicepremier poinformował, że strona polska prowadzi rozmowy z 51 amerykańskimi inwestorami. Według niego w ciągu 6-9 miesięcy opinia publiczna usłyszy o bardzo wielu nowych inwestorach amerykańskich, którzy przyjadą do Polski. „Sporo z nich dotyczy przemysłu obronnego, ale nie tylko” – wskazał.

Udało się ponadto powołać instytucję, która ma realizować tzw. plan Morawieckiego. Chodzi o Polski Fundusz Rozwoju, w ramach którego zintegrowano działania takich instytucji, jak PARP, ARP, PAIiIZ, KUKE czy BGK, które prowadzą działania związane z procesem rozwoju. Cele to zapewnienie synergii działań; stworzenie lepszych możliwości sięgania po pieniądze zewnętrzne od instytucji międzynarodowych i zapewnienie lepszej współpracy z sektorem prywatnym i funduszami międzynarodowymi. A także wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, wsparcie innowacyjności, promocja eksportu i zagranicznej ekspansji polskich firm oraz przyciąganie inwestycji zagranicznych.

Jedno z przedsięwzięć planu to projekt Batory, w ramach którego Polska Żegluga Bałtycka, Polski Fundusz Rozwoju oraz PKO BP zawarły porozumienie na finansowanie budowy dwóch promów pasażersko-samochodowych na kwotę ok. 1 mld zł. Kolejny projekt to E-bus – stymulowanie projektowania i produkcji polskich pojazdów elektrycznych na potrzeby komunikacji miejskiej: autobusy elektryczne, tramwaje. Następny to Luxtorpeda 2.0 – Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz i PFR zawarły umowę o inwestycji 200 mln zł w spółkę Rail Capital Partners, która zaoferuje wynajem lokomotyw produkowanych w bydgoskich zakładach.

Od stycznia ruszy kolejna instytucja, która ma realizować plan Morawieckiego, czyli Polska Agencja Inwestycji i Handlu, która ma wspierać eksport i inwestycje zagraniczne polskich firm. Jej powołanie będzie oznaczać m.in. likwidację systemu Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji oraz zastąpienie go nową siecią zagranicznych placówek handlowych.

Przygotowano też Program Budowy Kapitału - koncepcję tworzenia dobrowolnego kapitałowego systemu oszczędzania w Polsce oraz długoterminowych produktów inwestycyjnych. Główne cele to bezpieczeństwo finansowe Polaków, rozwój społeczno-gospodarczy, długoterminowa stabilność finansów publicznych i bilansu płatniczego, efektywny dobrowolny kapitałowy system emerytalny.

Zakłada on: koniec OFE (każdy z 16,5 mln uczestników OFE otrzyma na Indywidulane Konto Emerytalne zgromadzony przez siebie wkład); zachęty do oszczędzania, w tym m.in. nowe formy oszczędzania w ramach III filaru (Pracownicze Plany Kapitałowe oraz Indywidualne Programy Kapitałowe).

Na przyjęcie przez rząd czeka Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), która będzie rządowym dokumentem opisującym plan Morawieckiego. Ta średniookresowa strategia rozwoju jest już po konsultacjach społecznych, obecnie zgłoszone uwagi są analizowane i wprowadzane do projektu SOR.

Resort rozwoju chwali się ponadto przyspieszeniem wykorzystania funduszy europejskich z perspektywy 2014-2020. W zeszłym tygodniu Morawiecki przekonywał, że Polska jest liderem wykorzystania funduszy UE w nowej perspektywie - inwestujemy pieniądze z nowej perspektywy najszybciej ze wszystkich krajów członkowskich, w ciągu ostatniego roku wartość płatności dla naszego kraju wyniosła blisko 1 mld euro.

Zaznaczył też, że w listopadzie 2015 r. poziom kontraktacji środków unijnych wynosił 0,3 proc., zaś obecnie sięga około 20 proc. Jak zaznaczył wicepremier, poprzedni rząd zostawił kwestię wydatkowania środków unijnych w nowej perspektywie w "bardzo słabym stopniu zaawansowania". Morawiecki zwrócił też uwagę, że wzorową dynamiką odznaczają się programy rządowe, natomiast jeśli chodzi o regiony, to urzędy marszałkowskie muszą przyspieszyć.

Ministerstwo podało przykłady projektów z dofinansowaniem funduszy unijnych na lata 2014-2020. Wśród nich wymieniło 92 km drogi ekspresowej S7 z Warszawy do Krakowa, finansowanej z Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" (gdzie unijne dofinansowanie sięga 1,8 mld zł), program wspierania start-upów w Polsce Wschodniej czy dofinansowywanej z POiIŚ budowy drugiej linii warszawskiego metra (środki UE to ponad 3,5 mld zł).

MR wśród swoich zasług wymienia ponadto uruchomienie programu Start in Poland. To największy program skierowany do start-upów w Europie Środkowo-Wschodniej, adresowany do podmiotów polskich i zagranicznych. Dzięki niemu w ciągu najbliższych 7 lat w Polsce ma szansę powstać i rozwinąć działalność 1,5 tys. firm tworzących wysokiej jakości innowacyjne technologie zdolne konkurować na rynkach zagranicznych. W budżecie programu jest prawie 3 mld zł.

Wskazuje też na program "Od papierowej do cyfrowej Polski". Przewiduje on m.in. cyfryzację kluczowych usług publicznych, zwiększenie obrotu bezgotówkowego i wdrożenie inicjatywy tożsamości elektronicznej (eID), wprowadzenie krajowego schematu płatniczego, faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych i gospodarce.

Sonia Sobczyk (PAP)